Aktualności

Nawrócenie św. Pawła – święto naszego codziennego nawracania!

ir
25 stycznia 2015

25 stycznia to dzień upamiętniający nawrócenie Apostoła Narodów św. Pawła, który może i dla nas stać się okazją do własnej refleksji nad nawróceniem.

Co to znaczy nawrócić się?! – To rozpoznać swoje wnętrze i te miejsca, gdzie brak pełnej harmonii z Bogiem i jego wolą. Może to być brak umiarkowania w jedzeniu, nadmierna pobudliwość do gniewu, chciwość i pożądanie dóbr materialnych. Mogą to być nieuporządkowane relacje w rodzinie i brak przebaczenie nawet dawnych zatargów i przewin, mogą to być zaniedbania i brak właściwej troski o wypełnienie swoich rodzicielskich lub małżeńskich zadań. Potrzebujemy wielkiej determinacji i pomocy Ducha Świętego w naszej decyzji nawrócenia, Odwróćmy się od tego co nas niszczy i nie pozwala żyć w harmonii z Bogiem i zwróćmy się właśnie do Boga. Do Jezusa w Kościele, w sakramencie pojednania i pokuty i w Eucharystii. Potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, bardziej niż pożywienia i powietrza, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

I na szczęście mamy nasze wsparcie w Maryi, Wspomożycielce wiernych i Pocieszycielce strapionych. Mamy naszą Królową Różańca świętego, która jest Ucieczką grzeszników, naszą patronkę Oliwską, która z taką dobrocią i miłością patrzy z obrazu w Oliwskim Feretronie. Chciejmy skorzystać z Jej Serca i Jej dobroci, oraz powiedzmy o tym innym potrzebującym.