Aktualności

Nawrócenie św. Pawła - Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz!

ir
25 stycznia 2024

25 stycznia to dzień nawrócenia św. Pawła – gorliwego prześladowcy  Chrześcijanin, którego Jezus powołał na Apostoła narodów. Jezus wyraźnie pokazuje że to On jest głową Kościoła i utożsamia się z nim całkowicie. Dlatego kochajmy Kościół i dbajmy o niego ze wszystkich sił!


Św. Paweł jako gorliwy wyznawca judaizmu miał pełną wiedzę o przyjściu Mesjasza – a jednak nie rozpoznał Jezusa, aż do momentu bezpośredniego spotkania. Miejmy oczy i uszy otwarte na to co słyszymy w Kościele, na to co mówi nam Bóg, abyśmy nie przegapili czasu naszego spotkania z Jezusem. A szczególnie spotkania w Eucharystii – On tam jest, i czeka na każdego i każdą z nas!


Święty Paweł to również listy  - o Kościele i powołaniu w Kościele, przepiękny Hymn o Miłości z I listu do Koryntian, a również mocne wskazanie dla nas małżonków w liście do Efezjan. Św. Paweł nie jest postacią cukierkową i łagodną. Przemawia z mocą i bardzo konkretnie. Wskazuje również bardzo konkretnie grzechy, które zagradzają drogę do nieba – m. innymi grzech sodomski, ale i grzech pijaństwa i obżarstwa. Ostrzega również przed zwiedzeniami – gdyby ktoś głosił Ewangelię inna niż ta, choćby był Aniołem z nieba nie mamy go słuchać i przyjmować innej niż prawdziwa!


Św. Pawle bądź nam przewodnikiem po drogach wiary, a błądzącym i zwiedzionym wyproś łaskę spotkania z Jezusem!


Maryjo, Matko Kościoła , módl się za nami


Maryjo, Królowo Apostołów, módl sie za nami!