Aktualności

Nawrócenie św. Pawła 25 stycznia.

ir
25 stycznia 2017

Ten dzień powinien w każdym z nas budzić wielkie nadzieje! Bóg nikogo nie zostawia i nawet największego grzesznika, prześladowcę wiary zaprasza do współpracy z Łaską. Obdarza te osoby łaską nawrócenie i wiary, łaską przebaczenia i pojednania. Zaprasza na nowe drogi i do nowego lepszego życia.

Ufajmy zatem, że Bóg nie opuści także nas, nie pozostawi naszych dzieci, naszych rodzin, osób nam bliskich. Wiemy z niezbitą pewnością, że każda modlitwa jest wysłuchana a łaska udzielona jest w czasie właściwym, najlepszym dla nas.

Ufajmy też że Bóg przemienia serca wrogów Kościoła, jak przemienił serce Szawła i pod nowym już imieniem Pawła, zaprosił go do ewangelizacji całego świata! Dlatego módlmy się za prześladowców, za tych którzy jawnie próbują niszczyć Kościół, prośmy o zmiłowanie i miłosierdzie dla nich i dla nas.

Módlmy się też o łaskę wytrwania dla osób prześladowanych, o łaskę umocnienia w wierze i wspomożenie w trudach ! Módlmy się też za wszystkich misjonarzy, głoszących wielkie dzieła Boże na całym świecie – o dobre i obfite owoce ich pracy!

A jako świadectwo, dla umocnienia i skorzystania, piękna i ufna modlitwa jednej z mam:

"Jezu,wierzę,

że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. Dlatego Tobie je

oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. Pozwól mocą Twej

miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, zniewoleń i

słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, aby żyły w

łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, ufając, że

oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, oczekując z wiarą ich

przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię, ponieważ

moje dzieci odmieniają swoje życie."