Aktualności

Najlepszy prezent dla dzieci - od rodziców!

ir
1 czerwca 2006

Tak to własnie nasza modlitwa, to ufne powierzanie spraw naszych dzieci Bogu jest dla tych dzieci najlepszym od nas prezentem. Nie musi być jedynym prezentem ale dobrze aby żadnemu dziecku rodzicielskiej modlitwy nie zabrakło.

I abyśmy również nasze słabości troski i niepokoje - oraz wynikajace z tego cierpienie umieli ofiarować Bogu w intencjach tej modlitwy za nasze dzieci

Dlatego starajmy się trwać mocni w wierze - oraz propagować tą naszą formę modlitwy.