Aktualności

My chcemy Boga – jest Polska, właśnie TAKA JEST POLSKA!

ir
11 listopada 2017

Naszą Królową Maryja, Królem polskich serc i całego Narodu Jezus, Tradycją obrona Krzyża i Ewangelii. Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest POLSKĄ a Polak POLAKIEM.


Z okazji święta odzyskania Niepodległości, wszystkim rodzicom, animatorom, moderatorom, osobom zaangażowanym i kapłanom posługującym tej inicjatywie oraz wszystkim Polakom składamy najlepsze życzenia pięknego przeżywania tego czasu i naszego tradycyjnego patriotyzmu w róznych, pięknych formach!


Pieśni i pochody, flagi i barwy, spotkania w rodzinach i wśród przyjaciół, rekonstrukcje, koncerty, przedstawienia i wydarzenia, modlitwa i msza święta w tak licznych polskich sanktuariach oraz w całym polskim Kościele to wybrane formy świętowania. Tak buduje się i rozwija, wzbogaca tradycja patriotyczna – coraz piękniejsza i pełniejsza, dająca poczucie wartości, zadania i dumy z bycia Polakiem i Polką.


 Niech ten dzień radości i dumy narodowej będzie kolejnym krokiem i umocnieniem w naszej walce o duchowe dobro naszych dzieci i całych pokoleń Polaków. Niech umacnia nas w codziennej modlitwie i ufnej wierze oraz daje okazję do świadectwa o Różańcach Polaków, o naszym przywiśazaniu do Koscioła i wairy Katolickiej.  MY CHCEMY BOGA! PANNO ŚWIĘTA, O USŁYSZ NASZYCH WOŁAŃ GŁOS! W POLSKIM JĘZYKU I ZWYCZAJU, W KSIAŻCE W SZKOLE, W GODZINACH WYTCHNIEŃ I W PRACY DANIACH!  K R Ó L O W O   P O L S K I  M Ó D L  SIĘ  ZA  NAMI! Polska flaga