Aktualności

Tydzień modlitw o trzeźwość - gorąco modlimy się o to dla naszych rodzin i dla całej Polski!

ir
16 lutego 2021

U progu Wielkiego Postu stajemy z naszą modlitwą przed Bogiem ufając jego Miłosierdziu. Plaga pijaństwa niszczy przede wszystkim polską młodzież, polskie rodziny, upadla i niszczy ojców rodzin! Pijaństwo trzeba wykorzenić z polskiej tradycji i zwyczajów, z obszaru kultury i życia Narodu.  Niech to będzie ofiara modlitwy i jeśli ktoś może ofiara postu w intencji o trzeźwość Narodu - modlitwa o wyzwolenie z nałogu i wzmocnienie ducha wolności Polaków.  


Pijaństwo trzeba wykorzenić z polskiej tradycji i zwyczajów, z obszaru kultury i życia społecznego. Głębokie zniewolenie alkoholizmem bierze swoje początki jeszcze z czasów zaborów, potem z okupacji niemieckiej i sowieckiej, ze zniewolenia komunistycznego. To nie tylko brak perspektyw i beznadzieja powodowała ucieczkę w alkohol. To było również świadome rozpijanie  - zwłaszcza młodych mężczyzn, aby zniewoleni nie próbowali upominać się o normalność i wolność jaka się przynależy każdemu człowiekowi.


Pamiętamy jak w roku 1981 w czasie strajku SOLIDARNOŚCI Polacy sami nałożyli embargo na sprzedaż alkoholu w Trójmieście – to wówczas solidarnie mieliśmy świadomość, że nie wolno nam pozwolić na pijackie prowokacje i upodlenie. W Ślubach Jasnogórskich zapisana jest nasze polskie pragnienie uwolnienia się od plagi alkoholizmu.  A pomimo to w obecnych czasach widzimy jak bardzo zniewala ogromną część polskiego społeczeństwa alkoholizm.


Cierpią na tym zwłaszcza rodziny, zwłaszcza dzieci w tych rodzinach wychowywane. - Audycja z telewizji EWTN - spotkanie z p. Ewą Kowalewską  nt. zagrożeń współczesnego świata dla dzieci!


Nie jesteśmy jednak bezradni – patronem naszej wielkiej walki o godność i wolność od alkoholu jest św. Maksymilian Maria Kolbe – który nawet w warunkach Oświęcimia potrafił okazać moc jaką daje nam godność osoby przez ofiarowanie siebie samego za innych  - w imię Boże, w imię ratowania rodziny, ratowania ojca dla dzieci. Wielkim patronem trzeźwości Polskiego Narodu był tez niezmordowany Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.


Niech ten przykład ofiarowania naszej modlitwy oraz gorące pragnienie wolności Polskiego Narodu wynikające z miłości Boga i Ojczyzny będzie nam w tym tygodniu natchnieniem do dobrowolnej ofiary z siebie na rzecz tych którzy są zniewoleni. Niech to będzie ofiara modlitwy i jeśli ktoś może ofiara postu w intencji o trzeźwość Narodu, w intencji wszystkich tych, którzy na rzecz trzeźwości pracują i działają. Módlmy się szczególnie za ludzi kultury – aby Bóg poprowadził ich drogą piękna i szlachetności dla zbudowania wielkości i szlachetności całego polskiego Narodu.


Niech ten czas wielkiego Postu będzie czasem uwolnienia i odnowy moralnej dla każdego z nas – naszym osobistym dziełem walki o piękną Polskę!


Święci Patronowie Polski , módlcie się za nami,


 Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami