Aktualności

Modlitwą i działaniem obrońmy Gdańsk i Polskę przed deprawacją młodzieży!

ir
22 czerwca 2018

Od kilku miesięcy w sposób zaplanowany i zorganizowany władze miasta Gdańska prowadzą kampanię, która pod pozorem wprowadzania tzw. Równości  przygotowuje ramy do systemowego wprowadzania ideologii destrukcyjnej do gdańskich szkół i promocji tego wśród młodzieży. Mimo silnego sprzeciwu Gdańszczan, obecny prezydent usiłuje poprzez różnego rodzaju manipulacje wykorzystując dotychczasową przewagę radnych  wprowadzić Gdańsk do tzw. Tęczowych miast. Pod pozorem tolerancji promować zachowania zupełnie nie przystające do polskiej tradycji i kultury, wbrew europejskiemu, tradycyjnemu systemowi wartości.  To się dzieje teraz – głosowanie w RM Gdańska już 28 czerwca!    SPRZECIW do radnych Gdańska             Materiał telewizji TRWAM o tzw. Modelu w Gdańsku


Prosimy WSZYSTKICH GDAŃSZCZAN,  O AKTYWNY SPRZECIW wobec tych działań. To się rozgrywa na naszych oczach.  Taki  zgniły „prezent” mają od prezydenta i radnych otrzymać rodzice na wakacje dla swoich dzieci.  W myśl starej maksymy Gdańszczan ODWAŻNIE ALE Z ROZWAGĄ, działa inicjatywa Odpowiedzialny Gdańsk. Środowisko, które odważnie i konkretnie przeciwstawia się niecnym planom  władz miasta.  Musimy pokazać naszą determinacją, że nie chcemy zamieszania wartości w jakich nasze dzieci i wnuki będą wzrastały. Jak działać  - znajdziemy na stronie www.odpowiedzialnygdansk.pl


A dosłownie całą Polskę i wszystkich różańcowych rodziców z całego świata prosimy o żarliwą modlitwę o zachowanie dzieci i młodzieży w Gdańsku od zepsucia! O nawrócenie tych, którzy z nieświadomości lub  złej woli te propozycje formułują lub wspierają. Tu nie ma miejsca na politykę, tu jest dobro dzieci i ich całe przyszłe życie. Jak uda się takie złe  mechanizmy wprowadzić w Gdańsku, to będą próby wprowadzania w całej Polsce – Trzeba obronić Gdańsk , trzeba modlitwą  i działaniem obronić Polskę przed zafałszowaniem wartości w jakich żyjemy opartych na Bogu!