Aktualności

Módlmy się za Polskę – Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze i za darmo!

ir
2 lutego 2018

Nasz naród został naznaczony ogromnym cierpieniem podczas II wojny światowej. Cały kraj był pod niemiecką i sowiecką okupacją. Praktycznie każda polska rodzina opłakiwała stratę swoich najbliższych. Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i cierpienie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów.


Te słowa w orędziu premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego wskazują na wielkie rany zadane ludzkości ale i konkretnie ogromnej ilości ludzi. Skutki tych ran, tego cierpienia boleśnie przenoszą się poprzez pokolenia. Potrzeba wielkiej modlitwy aby uchronić Polskę przed nienawiścią, przed kłamstwem i niezawinionym obwinianiem ze strony tych co zostali poranieni. Dlatego tak wielkie znaczenie miał akt przebaczenia Niemcom wypowiedziany przez Polskich Biskupów – przebaczamy i prosimy o przebaczenie! Przebaczenie jest potrzebne przede wszystkim nam, aby uleczyło nasze serca. Potrzebne jest również tym, którzy nas skrzywdzili, aby odnajdowali drogę nawrócenia, przebaczenia, pojednania i pokoju.


Teraz, gdy Polska  i Naród Polski niesłusznie jest oskarżany o współudział w zbrodniach II wojny światowej, podczas gdy sami byliśmy ofiarami, potrzebna jest nasza żarliwa modlitwa o ochronę przed tymi atakami. Potrzeba ogromnej modlitwy o dary Ducha Świętego dla osób sprawujących w Polsce władzę, aby w pokoju i z wielką delikatnością, a jednocześnie mocą i w poczuciu godności Polskiego Narodu zapewniły Polsce Niepodległość!


Potrzebna jest nasza modlitwa o pokój i jedność wszystkich Polaków skupionych wokół Ojczyzny, naszego duchowego dziedzictwa wolności i wiary.  Twierdzą nam będzie każdy próg – a pomocą Maryja Królowa Polski, która zawsze nas uczyła strzec tego co Polskie – piękne, wielkie i godne! Módlmy się za naszych reprezentatnów wspólnie w MODLITWIE ZA POLSKĘ!


I choć może i nasze serca przenika bolesne zranienie, popatrzmy dziś na Maryje i Józefa – oni swego Syna ofiarują Bogu w Świątyni. Tak i my nasze cierpienia, niesłuszne oskarżenia Polski, ofiarujmy Bogu. Boże przyjmij cierpienia nasze, cierpienia milionów Polaków za Polskę na Twoją większą Chwałę, za nawrócenie grzeszników!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!