Aktualności

Miłosierdzie Boże – Największy i najwspanialszy dar Boga dla Człowieka

ir
13 kwietnia 2023

W Niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim obchodzimy uroczystość Święta Bożego Miłosierdzia. Już od Wielkiego Piątku prowadzi nas do niej Nowenna. To z przebitego na Krzyżu Serca Jezusowego wypływają strumienie Miłosierdzia dla każdego z nas i całego świata!


W Niedzielę Miłosierdzia Bożego  Chcemy w szczególny sposób poświęcić Bogu wszystkie nasze sprawy i troski, ale również wszystkie osoby, bliskich i tych za których powinniśmy się modlić. Szczególną modlitwa otaczamy naszych kapłanów i biskupów. Modlimy się również za tych którzy całkowicie zamknęli się na łaskę wiary o Boże Miłosierdzie dla nich! Modlimy się za heretyków i wrogów Kościoła Świętego. Niech Łaski wypływające z Serca Jezusowego dotykają naszych serc i napełniają je Pokojem Jezusa, Jego stałą obecnością w naszym życiu.


Jezu, Ufamy Tobie!


Święta Siostro Faustyno, módl się za nami, a szczególnie za apostołami Bożego Miłosierdzia i tymi którzy słuchają o Nim!


Święty Janie Pawle II, módl się za nami, za Polską i za każdym Polakiem, a szczególnie za tymi którzy zagubili się i nie rozpoznają drogi wiary, bluźniercami, odstępcami i heretykami,


Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami, a szczególnie za kapłanami głoszącymi Miłosierdzie Boga, za spowiednikami i o łaskę dobrych spowiedzi dla Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli!


Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Miłosierdzia, Królowo Polski, módl się za nami!


Jezu Miłosierny, ufamy Tobie, wielbimy Ciebie i Twemu Miłosierdziu zawierzamy ten świat!