Aktualności

Święto Bożego Miłosierdzia - módlmy się o nawrócenie zwłaszcza z grzechów wołających o pomstę do nieba

ir
19 kwietnia 2020

Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia przyprowadziła nas do przebitego boku Jezusa, do Jego Najświętszego Serca przebitego za nasze grzechy. I otwiera nas na cały tydzień Miłosierdzia, abyśmy wypraszali łaski również dla tych, którzy się nie modlą, dla potrzebujących, dla grzeszników, a zwłaszcza tych którzy odeszli od Kościoła.


Z przebitego serca Jezusa wypływa dla nas Łaska Miłosierdzia.  To już się dokonało, a jednak wciąż jak niewierny Tomasz opowiadamy światu – niechbym ujrzał przebity bok i dotknął palcem! Doświadczamy tego jak Bóg chce nas uwolnić od zła współczesnego świata, od zepsucie moralnego i bezbożnictwa, od zatracenia się w materializmie i pożądliwości,  od rozmyślnego zabójstwa dzieci nienarodzonych mordowanych milionami w majestacie prawa stanowionego przez ludzi.  Zepsucie współczesnego świata już nie wystarcza tym którzy się w nim nurzają. Oni jeszcze chcą dla siebie uznania i podziwu. Oni chcą w imię swoich obłąkańczych idei zdeprawować dzieci i młodzież, przez programy nauczania i przez polityczną poprawność.


W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz. 699).


Boże Miłosierdzie jest niesłychanym skarbem i jest nieprzebrane. Jest dla każdego i w każdej sytuacji ale pod jednym warunkiem. Trzeba tego chcieć. Trzeba rozpoznawać grzech i przyjść z nim do źródła Miłosierdzia, które jest w Sakramentach Świętych, a szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania. Nie można spodziewać się Miłosierdzia dla grzechów niewyznanych i nie odżałowanych. Chcemy korzystać z Miłosierdzia Boga – to koniecznie musimy odwrócić się od grzechu.  Obecnie w Polsce mamy do czynienia z wielkim obszarem grzechu wołającego o pomstę do Nieba  - to świadome zabójstwo. To świadome i w majestacie prawa zabijanie dzieci poczętych z racji wykrywanych wad genetycznych, chorób i niepełnosprawności w wieku prenatalnym.  Ten grzech obciąża całą Polskę, wszystkich obywateli, a szczególnie tych, którzy sprawują władzę i stanowią prawo.


Nasze zadanie to z różańcowym orężem w ręku, w pokornej modlitwie prosić o miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników, o zmianę prawa o ochronie życia w Polsce, o prawną ochronę dzieci i młodzieży przed deprawacją, zwłaszcza deprawację prowadzącą do grzechów sodomskich.


Postarajmy się w naszych różach podjąć modlitwę za konkretnego posła lub senatora, którzy nas reprezentują w parlamencie, o to aby działał zgodnie prawem Bożym i przeciwdziałał złu. Aby  w czasie głosowania zawsze opowiadał się za życiem a przeciw śmierci. Niech cała Polska różańcowa podejmuje w tym czasie modlitwę o stanowienie dobrego prawa, inaczej to i my będziemy mieli swój jakiś udział  tych grzesznych procedurach. Nie wolno nam gestem Piłata umywać rąk, tłumacząc się innymi racjami. Nie wolno nam skazywać niewinnych dzieci (a w następstwie i ich rodziców) na śmierć zadawaną w majestacie prawa Rzeczypospolitej i z użyciem jej środków dla tych niecnych celów!


Maryjo, Bolesna Królowo Polski  módl się za nami.


RR