Aktualności

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie! Pamiętam o Tobie! Czuwam!

ir
14 sierpnia 2017

Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Wiemy komu zawierzyliśmy, wiemy kto nami się opiekuje i kto jest nam Matką i Królową!

Wielkość Narodu Polskiego bierze się z zaufania i wierności do Maryi jako Matki i Królowej.

Czujemy się Jej dziećmi i domownikami, czujemy się jej poddanymi i kochamy Maryję miłością dziecka ufającego w dobroć mamy!

Święto Wniebowzięcia w sposób szczególny te barwy miłości Polaków do Maryi wyciąga na wierzch i nimi maluje narodowy obraz. Szczęśliwa Polska cała bo w niej Maryi kwitnie chwała, szczęśliwa i bezpieczna pod matczynym płaszczem opieki, miłości i modlitwy.

Wniebowzięcie pokazuje też troskę Syna o Matkę i o Jej dzieci, a tysięczne razy doświadczamy tego w życiu naszych dzieci i rodzin.

To czas dziękowania i jednocześnie ufnego powierzania swoich codziennym ważnych i zwykłych spraw w Matczyne ręce Maryi!

To jest jednocześnie czas modlitwy i wielkiej pracy duchowej dla każdego z nas. Czas duchowej walki o właściwe pojmowanie miłości do Ojczyzny, Miłości do rodziny i Miłości do Boga. Modlimy się za wszystkich którzy dla Ojczyzny oddali życie, modlimy się za tych co nami rządzą, o światło Ducha Świętego w ich powołaniu oraz o ochronę przed zakusami złego ducha, przed każdym złudnym mniemaniem i szukaniem własnego dobra kosztem dobra wspólnego.

Modlimy się za siebie samych, za nasze rodziny i nasze dzieci – o wierne wypełnianie swojego powołania i zaufanie Bogu.

Maryjo – Królowo Polski, módl się za nami!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok