Aktualności

Maryja - Wspomożenie Wiernych, chcesz poznać potęgę łaski - pomódl się do Maryi Wspomożycielki !

ir
24 maja 2024

Dziś w Kościele wspomnienie Maryi – Wspomożycielki Wiernych, dzień łaski dla nas, którzy odwołujemy się do Maryi w naszych potrzebach! Prośmy ją w tym wezwaniu a otrzymamy potrzebne łaski!


Od wielu już lat kultywujemy nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych! Zwłaszcza w sytuacjach po ludzku trudnych i beznadziejnych, gdy znikąd pomocy nie widać, Maryja jest  NIEZAWODNĄ Wspomożycielką!  Święty Jan Bosko mawiał : chcesz ujrzeć cuda, módl się do Maryi Wspomożycielki. 


Idąc za jego wskazaniami poznaliśmy nowennę do Wspomożycieli, my nazywamy ją nowenną Eucharystyczną. Polega to na modlitwie i obecności na Eucharystii kolejnych każdego dnia – właśnie przez kolejne dziewięć dni w konkretnej wyraźnie zdefiniowanej intencji!  Ważne aby ona była konkretne  np. o uzdrowienia, o pojednanie w rodzinie, o decyzję np. w sprawie zmiany pracy, o przebaczenie, czy o uzdrowienie relacji. Bóg, który jest zawsze z nami w tych dniach będzie szczególnie do nas przemawiał właśnie na mszach świętych, czy to przez czytania, przez psalmy lub pieśni, poprzez głoszone przez kapłanów homilie i kazania, ale również przez sytuacje.  Jeśli tylko my będziemy wierni w naszej modlitwie, z czystym sercem otwarci na słowo Boga, to On do nas konkretnie przemówi. I będziesz dokładnie wiedział / wiedziała że to do ciebie i konkretnie o co chodzi. A Maryja wyprosi nam siły duchowe i psychiczne aby w ty dobrym postanowieniu wytrwać!


Oto świadectwo pewnej osoby: Gdy pewnego razu odprawiałem tą nowennę i miałem dość mocno skomplikowaną sytuację, ksiądz wygłosił kazanie na mszy świętej wychodząc od urywku Pisma Świętego z tego dnia – jednak zilustrował to sytuacjami z życia codziennego niemal w 100 % zbieżnymi z tym co ja przeżywam, nawet z detalami o których przecież nie mógł wiedzieć. I na końcu dał jasne wskazanie jak postąpić i co się stanie, gdy tak nie zrobię. Nie zrobiłem od razu i się potwierdziły skutki zaniechania. No to po tym zaraz postarałem się pójść za wskazaniami księdza i to okazało się wspaniałe, za wskazaniem księdza poszło błogosławieństwo Boga i życie powróciło do normalności!


To wezwanie do Maryi jako Wspomożycielki ma już kilka wieków i jest bezpośrednio związane ze zwycięstwem floty chrześcijańskiej nad wielką, zdecydowanie przeważająca flotą turecką. To właśnie wtedy papież i wierny lud zaufali Maryi, a Bóg sprawił ze wrogowie wiary ponieśli klęskę.


Zachęcamy, aby chwilach i sytuacjach trudnych korzystać z tej formuły modlitwy  - to jest jakby turbodoładowanie, jak wspomaganie kierownicy w samochodzie, dla naszej codziennej modlitwy w Różańcu Rodziców – ale również jej efekt w postaci otwartości na taką nowennę do Maryi Wspomożycielki!


Modlitwa o wstawiennictwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych


O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!


Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.


Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).


Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam(-em) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!


Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę, a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych


Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, przez Jej wstawiennictwo umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Maryjo, Wspomożenie Wiernych  - módl się za nami!