Aktualności

Łaska i pokój od Zmartwychwstałego niech zagości we wszystkich rodzinach!

ir
7 kwietnia 2007

Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Przeszliśmy wiele dróg z Krzyżem Chrystusa! Oddaliśmy Mu to z czym sobie nie radzimy! Ten czas, smutku, porażki i upadku ma kres w męce i Zmartwychwstaniu Jezusa! On jest naszym Panem, to on nasz los zabezpiecza!

On też z Krzyża dał nam za Matkę Maryję!

Ufnie powierzając Jezusowi losy naszych dzieci i nasze, przez wstawiennictwo Maryi i Świętych, trwajmy mocno w wierze i w tej naszej modlitwie różańcowej za dzieci!

Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały nam – wszystkim rodzicom oraz rodzinom - błogosławi i umacnia w wierze. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych !!!