Aktualności

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison, Panie zmiłuj się nad nami! Panie Zmiłuj się nad Polską!

ir
19 stycznia 2019

Potrzebujemy tego czasu nawrócenia, abyśmy stawali się Polską! Dziękujemy Kościołowi za to że swoich synów przygarnia i żegna w pokoju.  Boże zmiłuj się nad  Gdańskiem, nad Polską i przyjmij duszę śp. Pawła do swojej  światłości! Jeżeli żyjemy to żyjemy dla Pana, jeśli umieramy to umieramy dla Pana. Wszyscy staniemy przed trybunałem Boga!  - te słowa św. Pawła usłyszeliśmy w czasie mszy pogrzebowej. 


To co ziemskie, przeminie, to co Boże jest naszym celem, abyśmy mogli na koniec powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Pierwsze rzeczy przemijają, a Bóg czyni wszystko NOWE. Niech nasza modlitwa będzie wołaniem o nową piękną Polskę, dla której żyje KAŻDY POLAK. Boże słowo i psalm odwieczny mówiący, że : W krainie życia ujrzę dobroć Boga! 


Niech z tej śmierci i ofiary życia śp. Pawła Adamowicza Bóg uczyni wielkie rzeczy. Niechaj odnawia oblicze Polskiej ziemi. Ufajmy, że Bóg jest większy nad naszą małość i słabość. Panie daj nawrócenie synom polskiego narodu. Daj nawrócenie złaszcza tym, którzy siebie uważają za sprawiedliwych. Skrusz Panie serca butne i pyszne, nie znajace umiaru. Wylej na nas łaskę swego pokoju. Wylej oliwę pokoju na wzburzone serca. Ochroń dobro w sercach Polaków. I daj aby z nienawistnego zła wypłynęło dobro dla zwykłych ludzi i dla naszej ojczyzny Polski. Spraw aby Gdańsk był uchroniny od nienawistnych działań. Zmiłuj sie nad nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami! Prosimy się wstawiaj się za naszym Narodem, abyśmy umieli znajdować porozumienie ponad naszymi wewnętrznymi, podziałami. Wieczny odpoczynek racz dać Panie śp. Pawłowi Adamowiczowi i wszystkim zmarłym Polakom! Maryjo, Królowo Polski, Matko Miłosierdzia okryj nas, Polaków swoim płaszczem i ochroń przed strzałami i zakusami nieprzyjaciela, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej!