Aktualności

Krucjata różańcowa za Ojczyznę! Nowa inicjatywa Niedzieli, Dołączamy!

ir
31 stycznia 2014

W ramach trzeciej intencji ogólnej różańca rodziców modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci.

To środowisko to przede wszystkim rodzina, później lokalne społeczności, szkołą, parafia, harcerstwo, zespół sportowy, i inne. W dalszej kolejności to nasze miasto, czy wieś w których mieszkamy, region Polski, ale całość jest objęta przez Ojczyznę. Ojczyzna to testament i spadek po naszych ojcach i dziadach, to chwała przodków i konieczność pracy nad słabościami jakich do tej pory nie udało się w Narodzie wyplenić. Polacy mogą od wieków z dumą spoglądać na swoje dzieje, nie byliśmy nigdy totalitarnym najeźdźcą, a sąsiadów traktowaliśmy z szacunkiem dla słabszych mając zawsze tolerancję.

Dziś Polska potrzebuje naszej modlitwy, to jest przestrzeń w której rozgrywa się bitwa o duszę Narodu Polskiego. Dziś powinniśmy pracować w naszych lokalnych społecznościach, ale również wspierać się wzajem i odbudowywać Polskę jako całość. Zagrożenia dla ludzi młodych, jakie corocznie są omawiane na Konferencji w Gdańsku potęgują się i obejmują coraz to nowe sfery życia społecznego. A władze i struktury państwowe nie dość, że temu nie przeciwdziałają to jeszcze jakby wręcz sprzyjały, jakby musiały realizować zdania wymyślone i narzucone Polsce z zewnątrz.

Dlatego z radością witamy inicjatywę tygodnika NIEDZIELA, aby rozniecać i potęgować krucjatę różańcową za Ojczyznę! W Niedzieli raz w miesiącu będzie publikowany specjalny dodatek, będą promowane działania na rzecz objęcia tą modlitwą całej Polski. I my, rodzice modlący się za swoje dzieci chcemy się w tą różańcową krucjatę włączać – jak najszerzej, i z modlitwą i z działaniem i z realnym wsparciem dla jej organizatorów.

Tę błogosławioną inicjatywę zapowiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu 7 stycznia br., wzywając wszystkich Polaków, aby w roku kanonizacji bł. Jana Pawła II cały Naród zjednoczył się na modlitwie wokół Królowej Polski, oddając Ojczyznę naszą Bogu przez Jej matczyne ręce, a tym samym naśladując świetlany przykład Ojca św., który cały się Jej zawierzył, czyniąc swoim zawołaniem: Totus Tuus.

Całym sercem przyłączam się do tego apelu, aby wesprzeć red. naczelnego "Niedzieli", który wypowiedział wojnę największej chyba naszej wadzie narodowej, jaką jest "słomiany zapał", i zadeklarował u tronu Jasnogórskiej Pani, że co miesiąc Tygodnik "Niedziela" uderzać będzie w dzwon mający obudzić sumienia Polaków.

Zachęcamy do zapoznania się z Apelem na stronie Tygodnika NIEDZIELA

BARDZO Proszę o zaangażowanie się osobiste i o podejmowanie modlitwy. Proszę też o nadsyłanie pomysłów i propozycji jak się w Krucjatę za Ojczyznę włączamy!

O wszelkich akcjach z naszej strony też będziemy informować,

+ SURSUM CORDA! Z MARYJĄ ZWYCIĘŻYMY!