Aktualności

Króluj nam Chryste! W sercach i rodzinach polskich, w Polsce i na całym świecie!

ir
27 listopada 2023

Zakończyliśmy rok liturgiczny świętem Chrystusa Króla Wszechświata. Dla nas Polaków ma to szczególne znaczenie, przez fakt, iż Polska została zawierzona w 2016 roku Jezusowi, aby Jezus królował w Polsce i w sercach wszystkich Polaków. Wypełnione zostało proroctwo i wskazanie jakie dał sam Jezus Służebinicy Bożej Rozalii Celakównie - po wielu latach, ale jednak!


Wypowiadane przez władze Kościoła i Państwa wobec wszystkich  Polaków słowa Zawierzenia Jezusowi jako Królowi zobowiązują nas i następne pokolenia. One również stanowią skarb i testament oraz drogowskaz naszego życia. Maryja od niemal 400 lat jest oficjalnie Królową Polski, a nam przypadł w udziale ten historyczny czas gdy nastała w narodzie taka jedność ducha, że mieliśmy władze świeckie rozumiejące wartości duchowe i współpracujące z Episkopatem Polski, tak że Polska została zawierzona Jezusowi Królowi!


W 2016 roku, właśnie w tracie uroczystego Aktu Zawierzenia odbywała się na Uniwersytecie Gdańskim nasza pamiętna, kolejna Konferencja o  Zagrożeniach duchowych młodego człowieka – i gdy nastąpił sam Akt Zawierzenia  - zdalnie włączyliśmy się w niego – właśnie tam – w Auli Rektora, na Uniwersytecie. To nasze włączenie obowiązuje nas każdego dnia – w miejscach pracy w domu, w szkole i miejscach publicznych, w publicznych i prywatnych wystąpieniach, w rodzinach naszych.  Jesteśmy narodem Maryi, ale jesteśmy też narodem Jezusa Chrystusa  - Króla.  To dar i zobowiązanie. To szczególne wybranie i szczególna odpowiedzialność za siebie i za innych, za mój Kościół parafialny i za cały Kościół w świecie. Odpowiedzialność, którą realizujemy przede wszystkim w formie modlitwy, ale również w świadectwie. W świadectwie życia i w świadectwie błogosławionych owoców modlitwy, naszej wspólnotowej modlitwy Różańca Rodziców i wszystkich form modlitwy Kościoła.


Jezusie, Synu Dawida, Jezusie Królu Wszechświata, zmiłuj się nad nami i błogosław!


Błogosław każdemu sercu Polaka i Polki, Błogosław Ojczyźnie naszej Polsce i wszystkim jej mieszkańcom. Błogosław Jezu swój Kościół i wszystkich w nim zaangażowanych, poczynając od Ojca Świętego, i Biskupów, przez prezbiterów i świeckich w nim się modlących i wzrastających, w nim szukających pomocy i Ciebie!


Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!