Aktualności

Króluj nam Chryste! Wiele przeżyć i radości, wiele informacji i nowej wiedzy o tym JAK ROZWIJAĆ SIĘ W MIŁOŚCI!

ir
21 listopada 2016

W niedzielę 20 listopada zakończyła się jubileuszowa X edycja Konferencji nt. Rozwoju Młodego Człowieka na Uniwersytecie Gdańskim.

Ten rok wyjątkowy, ta wyjątkowa data i okazja oraz wspaniale zaproponowany temat sprawiły, że atmosfera Konferencji była i podniosła i jednocześnie bardzo harmonijnie ciepła, budująca. Rozpoczęliśmy tradycyjnie mszą świętą w Katedrze Oliwskiej ze wspaniałą homilią ks. Kanonika Andrzeja Pradeli w której przedstawił trzy kroki: Miłość spotykamy – zachwycamy się nią a następnie w imię tej Miłości zaczynamy służyć.

W sobotę w auli biblioteki UG zgromadzonych gości powitał ks. Biskup Zbigniew Zieliński, adresując słowo do zgromadzonych gości, do gospodarzy obiektu czyli środowiska uniwersyteckiego oraz do wykładowców i organizatorów.

Część wykładową zaczęliśmy od wystąpienia nt. Języków miłości – w którym p. Iwona Niedbalska wskazała zarówno pięć konkretnych sposobów komunikowania miłości jak i omówiła kolejność, cechy i implikacje z tego wynikające.

Zagadnienie zostało niezwykle obrazowo i jednocześnie szczegółowo rozwinięte w wykładzie dr Magdaleny Błażek o kształtowaniu osobowości i wadze relacji w odniesieniu do budowania właściwych postaw wobec siebie nawzajem, właśnie w imię dobra poprzez miłość.

Bardzo naturalnym i harmonijnym rozwinięciem dwu pierwszych wystąpień stał się wykład O. dr Ksawerego Knotza w którym wprowadził słuchaczy w te zagadnienia, ale już szczegółowo w odniesieniu do więzi małżeńskiej i relacji w rodzinie.

Wykład dr Macieja Dębskiego nt. uzależnienia od mediów wprowadził nas w to jak bardzo totalnie jesteśmy nimi otoczeni i jak wcześnie następuje obecnie inicjacja w tej dziedzinie. Te procesy mogą być bardzo destrukcyjne dla wzajemnych relacji w rodzinie i dodatkowo najczęściej odpowiedzialni za to są sami rodzice dając dziecku multimedia bez wsparcia w zakresie wartości i sposobu korzystania z multimediów.

W trakcie trwania Konferencji połączyliśmy się przez relację w sieci internetowej z Łagiewnikami i wspólnie uczestniczyliśmy w Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana! Wielkie przeżycia i emocje, wielkie nadzieje!

Wszystkie pozostałe wykłady, możliwość spotkanie i porozmawiania z tak wybitnymi wykładowcami i wzajemnie z sobą, możliwość zakupienia wielu unikatowych książek w tematyce Konferencji to wszystko składa się na bogactwo przeżyć i radości jakie uczestnicy zabrali ze sobą do swoich domów, rodzin i środowisk.

Dla mnie osobiście bardzo ważnym akcentem była możliwość spotkania osobiście z grupą uczestników Różańca Rodziców z różnych miejscowości z Polski - animatorów i rodziców. Potrzebujemy spotykania się i wymiany doświadczeń, możliwości zadania pytania i wspólnego zastanowienia się nad różnymi aspektami rozwijającej się inicjatywy RR. Takie są podstawowe wnioski z tego spotkania i na pewno będziemy je realizować. Już dziś chcemy zaplanować spotkanie o większym wymiarze na wiosnę przyszłego roku.

A teraz naszym zadaniem jest budowanie Królestwa Jezusa w naszych sercach, rodzinach, miejscowościach, w Polsce i na całym świecie!

Uwaga dla tych którzy nie mogli uczestniczyć - planowane jest umieszczenie wykładów z Konferencji na stronie Lokomotywy w formie video. O możliwościach obejrzenia poinformujemy.