Aktualności

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami! Królowo Zwycięska Twej opiece się powierzamy!

ir
7 października 2016

Zawitaj Królowo Różańca Świętego!

Kiedy Imperium osmańskie w 1571 roku z ogromną flotą zmierzało do Rzymu i unicestwienia Chrześcijaństwa, papież Pius V widząc skromność sił chrześcijańskich stających do obrony wezwał do modlitwy! Wezwał konkretnie do modlitwy Różańcowej i w tym znaku pod opieką Matki Bożej Różańcowej wojska Chrześcijańskiej pokonały nawałę turecką. Zwycięstwo odrodziło ducha Europy i było ewidentnym świadectwem interwencji Bożej przez modlitwę różańcową do Matki Bożej. Już od następnego roku papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, zmienione następnie na święto Matki Bożej Różańcowej.

To nie przypadek że w październiku, w sposób szczególny oddajemy się w opiekę Maryi w modlitwie różańcowej. Tych zwycięstw małych i wielkich wciąż nam potrzeba. POTRZEBA NAM ODNOWIENIA DUCHA NIEZWYCIĘŻONEGO, w naszych rodzinach, w Polsce, w Europie i na świecie!

Pod znakiem Maryi to się dokonywało i dokonuje, Jej Zwycięstwa są zawsze dla nas zwycięstwami miłości. I ostateczne zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi też się dokona, a my zróbmy wszystko aby mieć w tym jakiś swój udział.

Dlatego módlmy się za nasze dzieci i rodziny w Różańcu rodziców, Koniecznie rozszerzajmy to dzieło, mówmy o tym swoim znajomym, w rodzinie, w szkole, przyjaciołom i zupełnie przygodnie spotkanym ludziom. Dawajmy im tą nadzieję jakiej sami doświadczamy, nadzieję że z Maryją wszystko można zwyciężyć!

W tym roku w sposób szczególny modlimy się o obronę życia poczętego. O mądrość i jedność dla tych co walczą o tą obronę oraz nawrócenie tych którzy przeciw życiu nienarodzonych występują!

Św. Janie Pawle II módl się za nami, św. Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami, Niepokalana Maryjo Dziewico, Zwycięska Królowo Różańca świętego, módl się za nami!

A tu dodatkowo - Radość z dziękowania za Życie!