Aktualności

Królowo Różańca Świętego módl się za nami

ir
1 października 2009

Październik to dla nas szczególny czas łaski i szczególne zadanie na świadectwo o różańcu rodziców.

Dziś rozpoczynamy ten czas modlitwą i zawierzeniem oraz dziękowaniem za całe dobro jakiego doświadczają nasze dzieci za sprawą modlitwy rodziców w różach różańcowych. W ten miesiąc wprowadza nas swoją dziecięcą wiarą i odnajdowaniem Boga w codzienności oraz misyjnym zaangażowaniem święta karmelitanka Teresa (z Lisieux) od Dzieciątka Jezus. Z taką prostotą jak Tereska ofiarujmy Bogu wszystkie okruchy naszej troski o dzieci, o ich przyszłość i teraźniejszość.

Tak wiele cudów i świadectw działania Bożej łaski niech będzie dla KAŻDEGO i KAŻDEJ z nas umocnieniem w naszej drodze ku świętości naszych rodzin.