Aktualności

Kocham mój Kościół – Jezus kocha nas w swoim Kościele!

ir
24 lutego 2019

Na czas Wielkiego Postu  siostry Loretanki, w miesięczniku katolickim Różaniec, kładą przed nami ważną prawdę,  Jezus Kocha swój Kościół i każdego z nas w tym Kościele. Zachęcamy wszystkich gorąco do kupienia marcowego  numeru miesięcznika Różaniec


W całym roku 2018 w naszych rozważaniach formacyjnych rozważaliśmy naszą miłość do Kościoła. Wiele różnych aspektów tego jak jesteśmy obdarowani łaską w Kościele. Rozważaliśmy i przypominaliśmy sobie w naszych rodzicielskich powołaniach,  jak bardzo w Kościele możemy znaleźć pomoc, pociechę, wsparcie, a przede wszystkim Łaskę i Miłość od Boga przez Maryję.


Siostry Loretanki poświeciły temu tematowi cały numer marcowy Różańca i warto w niego się wczytać, bo jeszcze pełniej pokazuje wiele wspaniałych wymiarów Kościoła, który niektórzy chcieli by upodlić i nam obrzydzić.  I za takie osoby też trzeba się modlić i ich przyjmować. Tak jak pierwszy Kościół przyjął świętego Pawła swego wcześniejszego prześladowcę. Bo Jezus nikogo nie przekreśla, a my różańcowi rodzice modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To oznacza że modlimy się również o nawrócenie ludzi zło czyniących z premedytacją, planujących struktury zła, wprowadzających nieludzkie i anty ludzie prawa i rozporządzenia.


Obecnie modlimy się i prosimy o modlitwę aby młodzież w Gdańsku, w Warszawie i w całej Polsce była ochroniona przed deprawacyjnymi działaniami władz lokalnych. Prosiliśmy o modlitwę za Gdańsk aby tzw. model równości promujący dewiacyjne treści wśród dzieci  przedszkolnych i młodzieży szkolnej nie został wprowadzony. Udało się to zatrzymać częściowo na pewien czas, ale siły zła nie ustają, aby wprowadzić go na stałe w jak najgorszej wersji.  Modlimy się w Gdańsku i za Gdańsk, a rodzice zrzeszeniw stowarzyszeniu Odpowiedzialny Gdańsk starają się przeciwdziałać deprawacyjnym działaniom władz miasta - poprzedniemu prezydentowi i obecnej kandydatce na prezydenta. Módlmy się też za Warszawę i za całą Polskę o ochroną naszych dzieci i wszystkich dzieci przed deprawacją, przed zagrożeniami zaplanowanymi przez ludzi bezbożnych i amoralnych.


Boże Ojcze, przez łaski złożone w Kościele, przez wstawiennictwo Maryi matki Twego Syna i przez wstawiennictwo wszystkich  świętych oraz modlitwę wiernych w Kościele ochroń nasze dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza przed rozwiązłością, demoralizacją i pomieszaniem pojęć dobra ze złem, ochroń przed zakusami złego i poprowadź droga prawdy i miłości przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.