Aktualności

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.

ir
31 marca 2020

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.  Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.  Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Mdr 30, 15-20).


 Cały czas masowo zabijane są niewinne dzieci - i to nawet we Włoszech, gdzie lekarz walczą z rozlewającą się pandemią! Cały czas nikt nie zatrzymał eutanazji i nie przeprosił za eutanazję osób starszych i cierpiących! Cały czas w Polsce w maiestacie prawa wolno zabić niewinne dziecko, tylko dlatego że jest chore i nie może się samo w łonie swej matki obronić! Nikt nie przeprasza za działania dla deprawacji dzieci i młodzieży w Gdańsku i w wielu miastach w Polsce. Żaden  samorządów planujących to ewidentne zło pod pozorem dobra nie wycofał sie ze swoich deprawacyjnych planów. Dzieje się tyle zgorszenia i obrazy Majestetu Boskiego. W Polsce, kraju św. Jana Pawła II, doświadczyliśmy w ostatnim roku setek aktów profanacji, można było bezkarnie sprofanować Pismo Święte pod pozorem działań artystycznych - poświadczył to niezależny sąd, który działa w majestacie RP!. W Europie burzone są kościoły i nie ma miejsca dla Krzyża. W kulturze nie doświadczysz niemal dobra i piękna, a już otwarcie promowane jest zło, sodomia, okultyzm i wojujący ateizm, osoba człowieka odarta jest z godności - jest za co przepraszać!                    Dlatego my przepraszamy za siebie i za tych, którzy nierozumnie zwiedzeni czynili i czynią zło.   Boże zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie i przeciw ludziom. Za grzechy nasze i świata całego, za aborcję, eutanazję i deprawację młodzieży przepraszamy. Za zgorszenie, okultyzm, ateizm i odstepstwo od wiary, za niszczenie godności człowieka, przepraszamy Ciebie Boże!    Boże Ojcze zmiłuj się nad nami i nad całym światem dla bolesnej męki Twego Syna Jezusa Chrystusa.


Módlmy się na Różańcu razem z Braćmi z Niepokalanowa roszerzajac to na modlitwę przebłagania!


Boże pomóż nam otrząsnąć się z tego zła, pomóż nam nawrócić się, zwłaszcza tym, którzy wprowadzają te nieludzkie praktyki! I nam, którzy na nie się godzimy w milczeniu!


Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste  - zmiłuj się nad nami!


I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, uproś, ubłagaj, przyczyń się za nami!