Aktualności

Katynia i Smoleńska nie wolno nam zapomnieć i pozostawić bez rzetelnego, dokładnego zbadania i wyjaśnienia!

ir
11 kwietnia 2014

Cztery lata temu, 10 kwietnia, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach tragicznie zginął kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej i byłym Prezydentem na wychodźstwie. Polskie państwo poprzez działania premiera i rządu oddało do zbadania i wyjaśnienia tą sprawę w ręce Rosji. Oddało suwerenność nad losami swoich obywateli w ręce systemu opresji i kłamstwa jak to dzisiaj dobitnie widać. I do tej pory wszelkimi sposobami broni tej decyzji.

Tymczasem elementarny odruch człowieczy nakazuje pamięć tragicznie zmarłych i zachowanie godności tych osób poprzez rzetelne podejście do wyjaśnienia tej tragedii.

Ta tragiczna ofiara Narodu Polskiego powinna światu wskazywać na bezimienne ofiary Katynia i innych agresywnych totalitarnych działań Rosji. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium, ale i na cierpienia narodów sąsiednich - dawniejsze i współczesne.

Ta tragedia i dzisiejszy stan relacji międzynarodowych wskazują coraz większą potrzebę modlitwy za Polskę!

Módlmy się za Polskę, aby czyhające zło dobrem zwyciężyć. Święci i błogosławieni nasi patroni módlcie sie za nami, Królowo Polski módl się za nami.