Aktualności

Kanonizacja Jana Pawła II - chwała Boga objawiona w największym z Polaków! Łączymy się z pielgrzymami w modlitwie!

ir
23 kwietnia 2014

Wielu pielgrzymów z Polski wyrusza na szlak zmierzający na plac świętego Piotra na dzień Kanonizacji >>naszego<< papieża.

Dołączamy do nich w sposób duchowy, modlimy się o bezpieczną podróż, lecz przede wszystkim modlimy się o duchowe owoce tego pielgrzymowania.

Dziękujemy Bogu za dar osoby Jana Pawła II dla Polski i świata. Dziękujemy za piękny czas Jego obecności i nauczania. On czynił nas lepszymi i wciąż wstawiał się za nami. Teraz ufamy w niebie , zapewne nie ustaje w modlitwie za Polskę i Polaków, za młodzież i za starszych, za Kościół i za wszystkich potrzebujących, choćby byli najzimniejszymi łotrami!

Różaniec rodziców jest wypełnianiem testamentu Jana Pawła II, jest kontynuacją Jego nauczania i podążaniem za papieskim wskazaniem Różańca Świętego jako ważnej pomocy na drodze Zbawienia.

Łączmy się duchowo z pielgrzymami, prosząc przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II o szczególne błogosławieństwo dla rodzin, rodziców i dzieci objętych naszą modlitwą oraz o jak najszerszy jej rozwój w Polsce i na świecie!