Aktualności

Jestem w Kościele, jestem posłuszny Kościołowi, ufam Bogu!

ir
14 marca 2020

Nadszedł szczególny czas próby ufności w Boże Miłosierdzie i zaufania Kościołowi. Dziękujemy Kapłanom za każdą Mszę świętą i łączymy się z nimi duchowo. Stosownie do zalecenia naszego Arcybiskupa Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, zawieszamy czasowo naszą modlitwę różancową w Archikatedrze, ale msza święta nadal będzie odprawiana w naszej intencji. Modlimy sie w domu - we wspólnocie modlitwy.


Niech ten szczególny czas dany nam od Boga w okresie Wielkiego Postu, będzie czasem naszego nawrócenia. Nasza modlitwa niech się pogłębia. Odkrywajmy np. Brewiarz dla świeckich, odkrywajmy modlitwę Słowem Bożym - szczególnie np. Psalm 91 (ciekawe nauczanie o Psalmie 91) Odprawiajmy Drogę Krzyżową w swoich domach. Ofairujmy nasze modlitwy jako zadośćuczynienie za grzechy świata, zadośćuczynienie za grzechy  wnaszych rodzinach i w Polsce!


Cały czas zachęcamy, aby śpiewać nawet w domu Suplikacje, módlmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia upraszając Boże Miłosierdzie! Oczywiście w wielkim zaufaniu modlimy się naszymi tajemnicami Różańcowymi!