Aktualności

Jestem Polakiem, mam obowiązki Polskie!

ir
13 listopada 2023

Dzień Odzyskania Niepodległości - to dla nas zawsze musi być przypomnienie - jak cenny jest niepodległy byt Narodu! Dziś naszą wolność usiłują nam odebrać biurokraci i ideolodzy! Ale Jeszcze Polska nie zginęła! Nie zginie  Naród nasz  - dopóki w sercach naszych choć kropla polskiej krwi! To już 105 rocznica!


Są tacy, którzy w imię wmówionej im walki politycznej zapominają że wróg nie jest w kraju  - tylko na zewnątrz, a interesy innych, zwłaszcza agresywnych wrogów Polski i polskości są całkowicie sprzeczne z interesami polskimi, choć często te sprzeczności ukryto pod dobrze brzmiącymi ogólnikami. Są niestety w Polsce tacy którzy za cokolwiek, w imię niby ratowania Polski, są w stanie Polskę zaprzedać. I głównym celem ataku jest sama polskość jako taka. Jest to ta świętość, wypływająca z tradycji i wiary chrześcijańskiej, która od wieków, od samego początku kształtuje ducha polskiego. Celem ataków sił zewnętrznych jest wszystko to co stanowi o wielkości i ponad tysiącletniej historii Polski. Jest nim Wiara i Kościół Katolicki - nasz święty i prowadzący nas w rozwoju duchowym Kościół. 


Dlatego chcemy wyśpiewać słowa Roty - Twierdzą nam będzie każdy próg - nasze zadanie duchowe i patriotyczne to dbałość o rodziny i o duchową przyszłość następnych pokoleń - naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Każde odejście od Kościoła i wiary - jest też sprzeniewierzeniem się miłości Ojczyzny. Jest podeptaniem wysiłków poprzednich pokoleń, naszych rodziców, dziadków i pradziadów. 


Jestem Polakiem - mam obowiazki polskie - a polskim obowiązkiem jest święta miłość kochanej Ojczyzny, zwyciężająca wewnętrzne animozje i podziały. Bo POLSKOŚĆ to ŚWIĘTOŚĆ!


Święci i Błogosławieni polscy, módlcie się za nami!


Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami!