Aktualności

J M J - Jezus Maryja Józef - święta Rodzina

ir
19 marca 2017

Corocznie 19 marca świętujemy Uroczystość Świętego Józefa. W tym roku jest ona z racji niedzieli przeniesiona na 20 marca. Św. Józef jest dopełnieniem Świętej Rodziny, Opiekunem Jezusa i Maryi - cichym, pokornym i cierpliwym. To Józef jest głową Świętej Rodziny, to On za nią odpowiada, za jej bezpieczeństwo i jej codzienne życie. Józef razem z Maryją ofiarują małego Jezusa w Świątyni. Józef pielgrzymuje z Rodzina do Jerozolimy.

To potężny patron Kościoła i rodzin. On opiekuje się ojcami i pracującymi. On też jest patronem dobrej śmierci.

Święty Józefie, módl się za nami!