Aktualności

Idziemy ku Wszystkim Świętym, a z Nimi do Boga. Ostrzegamy przed Helloween

ir
30 października 2017

Dzień 1 listopada, co roku kieruje nasze myśli i modlitwę na rzeczy ostateczne. W dniu Wszystkich Świętych wzywamy ich wstawiennictwa i chcemy podążyć ich drogą. W Polsce przyjęło się w tym dniu odwiedzać groby bliskich zmarłych – i dobrze, ale to byłoby zbyt mało. Tego dnia módlmy się o świętość, naszą własną, naszych dzieci i świętość w naszych rodzinach. Świętość, która będzie zwykła, w codzienności, ale pełna dobroci i miłości do ludzi. Miłości, która swoje źródło ma w  Bogu i do której dochodzimy poprzez wstawiennictwo Matki Bożej, Maryi – Królowej wszystkich Świętych.


 W oktawie Wszystkich Świętych pamiętajmy o uzyskaniu odpustu i ofiarowaniu ich za dusze czyśćcowe. To dni od 1 do 8 listopada – kiedy nawiedzając cmentarz i modląc się za dusze wiernych zmarłych możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny i możemy ten odpust ofiarować właśnie za dusze czyśćcowe. Korzystajmy z tej okazji do wielkiego obdarowania dusz czyśćcowych łaską odpustu – one tam na nasze modlitwy i naszą pomoc czekają.


I niech to świetych obcowanie będzie rónież naszą drogą do świetości. Świedomość naszej słabości i mizerności, a jednocześnie wielkiego obdarowania i obietnicy przyszłego życia z Bogiem i w Bogu. Z naszymi bliskimi, którzy już teraz są po drugiej stronie. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, witaj!


Ostrzegamy przy tym przed satanistycznym HELLOWEEN. To wielkie zagrożenie duchowe naszych dzieci pod pozorem głupawej zabawy.  W żadnym razie nie przyzwalajmy na tolerowanie tego w naszym otoczeniu, nie kupujmy zabawnych skorup z dyni itp. O zagrożeniach mówimy od wielu lat, mówił o nich papież Benedykt XVI a obecnie papież Franciszek wyraźnie wskazał na ROSNĄCE  zagrożenie duchowe z racji tego satanistycznego obrządku. To nie jest niewinna zabawa.