Aktualności

Gender w Gdańsku - głosowanie w czerwcu 2018

ir
5 czerwca 2018

Już diś i jutro odbędą się kolejne edycje   konsultacji społecznych organizowanych przez Urząd Miasta Gdańska. Dotyczą one wprowadzenia elementów Europejskiej Karty Równości pod postacią tzw. Rekomendacji.  • 5 czerwca (wtorek) w godzinach 18:00 – 20:00, w auli IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku przy ulicy Wilka-Krzyżanowskiego 8,

  • 6 czerwca (środa) w godzinach 18:00 – 20:00, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, przy ulicy Kartuskiej 32/34


Zachęcamy przyjścia i zadawania  urzędnikom pytań dotyczących Rekomendacji oraz wyrażania swoich wątpliwości, uwag.


Przykładowe zapytania dotyczące znajdziecie Państwo poniżej, ale zachęcamy do zadawania SWOICH:  http://odpowiedzialnygdansk.pl/wp-content/uploads/PDF/Rekomendacje_omowienie.pdf 


 


 2./Zachęcamy również do wysyłania swoich uwag do Rekomendacji drogą mailową bezpośrednio do Urzędu na adres: [email protected] z informacją do nas na adres:stop.seksualizacji.gdansk@gmail.com .W załączniku znajdziecie Państwo dokument „Formularz-zglaszania-uwag-do-Modelu-na-rzecz-Rownego-Traktowania-107779-[bip.gdansk.pl]” który należy wypełnić i wysłać i wysłać do Urzędu.


 


3./Aby dokładniej uświadomić sobie REWOLUCYJNY charakter proponowanych zapisów proszę również o chociaż pobieżne zapoznanie się z kolejnym dokumentem opublikowanym przez Urząd Miasta Gdańska „Model-na-rzecz-Rownego-Traktowania-tresc-Zalacznika-1-do-Zarzadzenia-807-18-107778-[bip.gdansk.pl]”. Zawiera on podstawowe tezy, założenia, Rekomendacje, wnioski, plany dalszych działań. Jeśli Karta Równości pod postacią Rekomendacji zostanie w czerwcu 2018 przegłosowana przez Radnych – skala zmian naszej rzeczywistości: Rodziny, wychowania, edukacji, funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych -  będzie trudna do oszacowania, ale na pewno zła.


 


Każdy Wasz głos jest WAŻNY . Spotkajmy się jutro na Konsultacjach Społecznych oraz wysyłajmy maile do Urzędu.


Jeśli macie inne pomysły – zachęcamy – działajcie.   


 


 w imieniu osób zaangażowanych


Magda Chmielewska, Ruch Światło-Życie, Gdańsk


odpowiedzialnygdansk.pl


My dołączamy się z naszą wytrwałą i gorącą modlitwą o nawrócenie dla zło czyniących i ochronę dzieci i młodzieży przed skutkami zła!