Aktualności

Eucharystia - żywa obecność Chrystusa poprzez ręce Kapłanów - dzień Kapłański!

ir
13 kwietnia 2017

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. To tajemnica obecności i bliskości Boga w naszym życiu. On jest tak bardzo blisko, tak bardzo dostępny, że aż mnie zawstydza iż nie umiem z tej Obecności w pełni korzystać. A jednak za każdym razem kiedy przez ręce Kapłana i jego posługę otrzymuję od Boga przebaczenie i pojednanie wiem, że jestem zachęcony do tego bliskiego spotkania z Jezusem, z Jego Bóstwem i Miłością. W udzielaniu sakramentów objawia się też tajemniczy wymiar posługi Kapłanów. Ich ogromna władza duchowa, ich wielkość i pokora.

Za każdego Księdza, za powołania i posługę pełną poświęcenia Bogu dziękujemy. Za rodziców i tych którzy wychowali oraz uformowali wspaniałych kapłanów Bogu dziękujemy. I modlimy się za każdego duchownego, o umocnienie i siły, o ochronę przed złem i piękne wypełnianie powołania do stanu Kapłańskiego!

Myśl nasza biegnie ku księdzu który mnie ochrzcił. Wspominam i dziękuję tego który pokazał mi piękno sakramentu pojednania i po raz pierwszy podał Ciało Jezusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Dziękuję Bogu za wszystkich proboszczów, ojców parafii w których mieszkałem i mieszkam, z ich ojcowską troską o dobro duchowe moje i każdej powierzonej sobie osoby. Dziękuję za pracę biskupów, za tego biskupa który udzielił mi sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, po polsku zwanego Bierzmowaniem. I za dłonie kapłańskie które błogosławiły nasz związek małżeński, za każdego kapłana który spowiadał i pouczał mnie. Dziękuję za obecność kapłańską przy naszych dzieciach, udzielających im sakramentu Chrztu i wprowadzających w życie duchowe. Dziękuję za ochronę i obronę przed złym duchem oraz za poświadczenie obecności Boga na tej ziemi na której mieszkam. Dziękuję za ostatnią posługę wobec moich najbliższych i przyjaciół, wobec rodziców i innych osób z rodziny. Dziękuję wreszcie za nadzieję i naukę miłości w pełni objaśnioną w Tradycji i nauce Kościoła. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi im w obfitości ich starania i poświęcenie. Niech udziela im pocieszenia i chroni od zła wszelkiego. Niechaj poznają jak bardzo są ukochanymi synami Boga i dziećmi Maryi Panny.