Aktualności

Konferencja na temat zagrożeń rozwoju młodego człowieka - Zaproś znajomych i przyjedź z nimi!

ir
13 listopada 2018

Polska będzie niepodległa i wolna, tylko wtedy gdy będzie Bogiem silna! Dziś zaczyna się nowe stulecie wolności, dziś mam za zadanie objąć obowiązki polskie - bo jestem Polakiem! Moim zadaniem jest przekazać tradycję wiary i umiłowania Ojczyzny młodemu pokoleniu. Dziś mamy obowiązek chronić ducha Narodu i chronić dzieci i młodzież przed zdeprawowaniem przez destrukcyjne ideologie. Zapraszamy na Konferencję na ten temat na Uniwersytecie Gdańskim! Niech dobrobyt nie przesloni nam dobra wspólnego i dobra osób tworzących nasz Naród!


Od 2007 roku Różaniec Rodziców  współorganizuje Uniwersytecie Gdańskim Konferencję nt. współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży.  Czynnie i duchowo wspieramy organizację tego przedsięwzięcia aby rozpoznawać zagrożenia i sposoby przeciwstawiania się im. Przez lata widać jak zagrożenia wzmagają oraz  jak bardzo potrzeba rzeczowego podejścia i wsparcia nauki w rozpoznaniu tego co niszczy życie osobiste i społeczne, zwłaszcza młodych ludzi.


W tym roku Konferencja odbywa się w dniach 24-25 listopada pod hasłem Dobrobyt, a dobro bytu. Jak rozpoznawać zagrożenia z zalewającymi nas sprawami materialnymi rodzącymi zupełnie niespodziewane zagrożenia dla rodziny. Dotyczy to zwłaszcza dla kształtowania młodego człowieka w społecznościach, jak również całego społeczeństwa. Wykład otwierający wygłosi ks. biskup Zbigniew Zieliński, nasz opiekun, z czasów gdy był proboszczem Katedry Oliwskiej. Zaproponowany program i zaproszeni goście gwarantują że czas spędzony na Uniwersyteckiej auli Wydziału Nauk Społecznych UG będzie bardzo owocny.        Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpocznie się dzień wcześniej 23.11.br. Mszą świętą w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 18.00.


Zapraszamy wszystkich rodziców  i animatorów z naszego Różańca do wzięcia udziału – najlepiej osobistego w tym wydarzeniu. Jeśli z racji odległości lub zajęć nie dających się przełożyć nie będzie możliwości udziału prosimy o wsparcie modlitwą. Prosimy też o masowe przesyłanie informacji o Konferencji i zapraszanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


 W szczególny sposób, w temacie Konferencji w tym roku widzimy konfrontację pojęć materialnych z duchowymi  - tak jak w naszej modlitwie różańcowej – skupiamy się na wartościach duchowych, abyśmy potrafili odnajdować się w świecie materialnym  - i przekazać to naszym dzieciom. W naszej Konferencji - corocznie bierze udział ok. 300 osób, a wykładowcy  i uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski. Corocznie też patronat nad wydarzeniem obejmuje Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.


Zapraszamy więc każdego z rodziców i animatorów Różańca Rodziców i wszystkich zainteresowanych. Stawką jest szczęście powierzonych nam  przez Boga dzieci.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego już teraz prosimy o zgłoszenia: Zgłoszenia – Program    Strona konferencji jest dostępna pod adresem:  Od 2007 roku Różaniec Rodziców  współorganizuje Uniwersytecie Gdańskim Konferencję nt. współczesnych zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży.  Czynnie i duchowo wspieramy organizację tego przedsięwzięcia aby rozpoznawać zagrożenia i sposoby przeciwstawiania się im. Przez lata widać jak zagrożenia wzmagają oraz  jak bardzo potrzeba rzeczowego podejścia i wsparcia nauki w rozpoznaniu tego co niszczy życie osobiste i społeczne, zwłaszcza młodych ludzi.


 W tym roku Konferencja odbywa się w dniach 24-25 listopada pod hasłem Dobrobyt, a dobro bytu. Jak rozpoznawać zagrożenia z zalewającymi nas sprawami materialnymi rodzącymi zupełnie niespodziewane zagrożenia dla rodziny. Dotyczy to zwłaszcza dla kształtowania młodego człowieka w społecznościach, jak również całego społeczeństwa. Wykład otwierający wygłosi ks. biskup Zbigniew Zieliński, nasz opiekun, z czasów gdy był proboszczem Katedry Oliwskiej. Zaproponowany program i zaproszeni goście gwarantują że czas spędzony na Uniwersyteckiej auli Wydziału Nauk Społecznych UG będzie bardzo owocny.        Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Rozpocznie się dzień wcześniej 23.11.br. Mszą świętą w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 18.00.


 Zapraszamy wszystkich rodziców  i animatorów z naszego Różańca do wzięcia udziału – najlepiej osobistego w tym wydarzeniu. Jeśli z racji odległości lub zajęć nie dających się przełożyć nie będzie możliwości udziału prosimy o wsparcie modlitwą. Prosimy też o masowe przesyłanie informacji o Konferencji i zapraszanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


  W szczególny sposób, w temacie Konferencji w tym roku widzimy konfrontację pojęć materialnych z duchowymi  - tak jak w naszej modlitwie różańcowej – skupiamy się na wartościach duchowych, abyśmy potrafili odnajdować się w świecie materialnym  - i przekazać to naszym dzieciom. W naszej Konferencji - corocznie bierze udział ok. 300 osób, a wykładowcy  i uczestnicy przyjeżdżają z całej Polski. Corocznie też patronat nad wydarzeniem obejmuje Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.


 


Zapraszamy więc każdego z rodziców i animatorów Różańca Rodziców i wszystkich zainteresowanych. Stawką jest szczęście powierzonych nam  przez Boga dzieci.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego już teraz prosimy o zgłoszenia: Zgłoszenia – Program    Strona konferencji jest dostępna pod adresem:  konferencjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl  Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia potencjalnie zainteresowanym rodzicom i nauczycielom. 


 Każdego, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację Konferencji prosimy o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: TE Lokomotywa Nr rachunku 89 1090 1098 0000 0001 2022 4526 (Bank WBK) z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk.


 Razem możemy wiele, a tematyka tegorocznej edycji jest nam jak zawsze bardzo bliska. Modlimy się w Różańcu Rodziców o dobre rozeznawanie tego co jest rzeczywistym dobrem dla nas , naszych rodzin a zwłaszcza naszych dzieci! Jak to odpowiednio wyważyć z racjami wychowania - to wielkie zadanie dla każdego z nas!


 Program i informacje organizacyjne na stronie internetowej : Program Konferencji tegorocznej 


  Dla chętnych możliwość obejrzenia wykłady z edycji Konferencji 2016  Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia potencjalnie zainteresowanym rodzicom i nauczycielom. 


Każdego, kto mógłby wesprzeć dodatkowo organizację Konferencji prosimy o dokonanie dowolnej wpłaty (choćby symbolicznej złotówki) na konto: TE Lokomotywa Nr rachunku 89 1090 1098 0000 0001 2022 4526 (Bank WBK) z dopiskiem: darowizna - Konferencja Gdańsk.


Razem możemy wiele, a tematyka tegorocznej edycji jest nam jak zawsze bardzo bliska. Modlimy się w Różańcu Rodziców o dobre rozeznawanie tego co jest rzeczywistym dobrem dla nas , naszych rodzin a zwłaszcza naszych dzieci! Jak to odpowiednio wyważyć z racjami wychowania - to wielkie zadanie dla każdego z nas!


Program i informacje organizacyjne na stronie internetowej : Program Konferencji tegorocznej 


 Dla chętnych możliwość obejrzenia wykłady z edycji Konferencji 2016