Aktualności

Dzień Zaduszny – modlimy się i ofiarujemy nasze odpusty za dusze w czyśćcu.

ir
2 listopada 2017

Tłumy odwiedziły cmentarze i groby, w  dniu Wszystkich Świętych to powszechna tradycja. I z tą tradycją idziemy dalej. Modlimy się, wspominamy w modlitwie  wypominków naszych bliskich zmarłych. A nawiedzając cmentarz i modląc się możemy w tym czasie zyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, ofiarując go za dusze czyśćcowe.


To wielkie działo i wielki dar dla tych dusz, a jednocześnie dla nas. W tych dniach wspominamy wszystkich naszych bliskich, rodzinę, znajomych i przyjaciół, dobrodziejów i osoby duchowne, które nas formowały w wierze i w wierze prowadziły, udzielając sakramentów.


Modlimy się też za wszystkich Polaków, zwłaszcza tych którzy polegli w służbie Polsce i polskiemu Narodowi. Modlimy się i wspominamy wygnańców i przesiedleńców, zesłańców i tułaczy, któ®zy nie z własnej winy, a za miłość dla Ojczyzny zmarli poza granicami. Modlimy się za tych co mają groby na obczyźnie i za tych co nawet grobów tam nie mają.


Niech Bóg przebaczy sprawcom tych cierpień, niech da nawrócenie tym co jeszcze żyją i ich następcom. Niech zło wyrządzone, zapłacone cierpieniem tułaczy i ich śmiercią zostanie zwyciężone przez dobro wypływające z przebaczającej i uzdrawiającej Miłości Miłosiernej Boga.


 


Witaj Królowo, witaj nasza Nadziejo i słodyczy serc, Panno Maryjo! Bo z Tobą to potrafimy uczynić przebaczenia, aby z niego wyrosło pojednanie. Pojednanie w rodzinach i pomiędzy narodami. AVE MARYJA!