Aktualności

Dziękujemy za życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i wchodzimy w NOWY 2011 rok

ir
30 grudnia 2010

Wszystkim osobom, które nadesłały nam życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia dziękujemy i odwzajemniamy się z całą serdecznością i życzliwością życzeniami Błogosławieństwa od Dziecięcia Jezus. Niech ten czas trwającej Oktawy Bożego Narodzenia będzie dla nas inspiracją do wzrastania w dobru i miłości jaką niesie światu narodzony Boży Syn.

A w przeddzień Nowego Roku dziękujemy Bogu za wszelkie łaski i prace które z Jego pomocą udało się nam w tym roku wykonać, lub choćby rozpocząć. Jest nas już ponad 23 tysiące rodziców, którzy w różach w całej Polsce i na świecie modlą się za swoje dzieci. Dziękujemy za opiekę nad naszymi dziećmi Maryi i za Jej cudowne, nieustanne wstawiennictwo. Dziękujemy Bogu również za piękniejąca Katedrę Oliwską i tych wszystkich, którzy się tej sprawie przysługują - w tym za piękną kaplicę Matki Bożej Oliwskiej.

W nowym 2011 roku przypada DZIESIĄTA rocznica powstania inicjatywy modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci. Poczynając od 8 grudnia rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do tej rocznicy comiesięczną mszą świętą. Mamy nadzieję, że takie przygotowanie będzie owocowało zarówno w życiu naszych dzieci jak i szerokim rozwojem tej modlitewnej inicjatywy w Polsce i na całym świecie.