Aktualności

Rok 2018 odchodzi, idzie nowy 2019 - dziękujemy i prosimy!

ir
29 grudnia 2018

W wieczornych mszach  31 grudnia w całej Polsce będziemy dziękować Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie dobro jakiego w ciągu całego roku doświadczyliśmy w modlitwie Różańca Rodziców. Dziś o 17.30 ostatni raz w tym roku w Katedrze u Pani Oliwskiej dziękujemy za wszelkie łaski. 


Byliśmy na spotkaniach w wielu miejscach w Polsce, szczególnie wspominamy tu diecezje Bielsko – Żywiecką, z zaproszeniem do Bazyliki w Hałcnowie. Dziękujemy Bogu za osoby z rejonu Góry św. Anny, gdzie mieliśmy okazję kolejny raz spotkać się z pielgrzymami  - rodzicami różańcowymi.


W wielu miejscowościach i parafiach powstały zupełnie nowe róże, nowe wspólnoty rodziców odpowiadających na zaproszenie Maryi do modlitwy za swoje dzieci.


Wielu rodziców też przyjeżdżało do Oliwy, aby w Katedrze spojrzeć w oblicze Maryi i Jezusa, aby zawierzyć i ufnie oddawać wszystkie trudne sprawy swego rodzicielstwa. Byli pielgrzymi z bliska i z daleka, grupy większe, zorganizowane i mniejsze lub nawet pojedyncze rodziny czy osoby.


Przez cały ubiegły rok, w każdy poniedziałek modliliśmy się w Katedrze oliwskiej w intencjach Różańca Rodziców. Odprawionych zostało ok. dwadzieścia mszy świętych w intencjach róż i całego Różańca Rodziców, których ofiarodawcami byli rodzice, animatorzy i całe róże z wielu miejsc Polski i nawet z zagranicy. W dniu 8 września świętowaliśmy w Katedrze wraz z ks. Prof. Andrzejem Kowalczykiem kolejną 17ą rocznicę powstania tej inicjatywy modlitwy, zaś  8 grudnia jak co roku ponawialiśmy nasze Zawierzenie Matce Bożej dziękując za łaski. Ważnym elementem  spotkania były jak zwykle świadectwa i to w zasadzie powinna być nieodwołalna praktyka naszych spotkań. Za otrzymane konkretnie dary powinniśmy konkretnie dziękować, właśnie poprzez świadectwo.


Przez cały rok modliliśmy się o włączenie Różańca Rodziców, jako osobnej gałęzi do Żywego Różańca i  mamy nadzieję że w nowym roku uda się to zrealizować. Jest nas już ponad 85350 rodziców w różańcu za dzieci (4270 róż). W ciągu roku przybyło  ok. 8 tysięcy osób. Najważniejsze, że zapał nie opada, a wręcz wzrasta i nabiera wciąż nowej energii. Powstają wciąż nowe inicjatywy, animatorzy posiadający już odpowiednie doświadczenie, jadą do innych parafii po to aby dawać świadectwo i zapalać nowe osoby do tego wspaniałego dzieła Maryi.


Nie wszystko było jednak w tym roku łatwe. W Gdańsku mimo sprzeciwu mieszkańców, radni ulegając politycznym naciskom, uchwalili program, który pod pozorem tolerancji wprowadza dewiacyjne treści do nauczania dzieci i młodzieży, władze miasta dopuściły skandaliczny podręcznik do korzystania w szkołach. Mimo zdecydowanej krytyki nie wycofały się z tego. Sygnały że podobne działania dzieją się w Polsce również dochodzą do nas. Naszym zadaniem jest z jednej strony działać konkretnie, z drugiej walczyć modlitwą. Modlimy się o ochronę dzieci i nawrócenie deprawatorów.


Niech Święta Rodzina, która jest dla nas wzorem i inspiracją wspiera nas swoją modlitwą.


Różaniec Rodziców