Aktualności

Dziękujemy Biskupom za troskę o rodziny!

ir
31 grudnia 2013

List pasterski Biskupów polskich na święto Świętej Rodziny odczytany w całej Polsce pokazał nam jak bardzo Biskupi polscy są zatroskani o dobro naszych rodzin, z jakim wyczuciem i świadomością zagrożeń starają się wskazać właściwe drogi obrony i rozwoju rodzin polskich, a także w sposób dokładny scharakteryzował jedno z zagrożeń instytucjonalnych jakim jest promocja ideologii GENDER.

Ta troska, wskazanie na przykład Świętej Rodziny i świadomość źródeł naszej wiary jakim jest przyjście Pana Jezusa to główne i podstawowe przesłanie które jest i powinno być naszą siłą w walce z zagrożeniami rodziny. Tymczasem media ateistyczne, świeckie, również publiczne - w ślad za aktywistami ateistycznymi nagłaśniają jeden i nie najważniejszy motyw listu. Potrzeba nam oczu otwartych aby takie manipulacje zauważać i im się przeciwstawiać. Wiemy bowiem, że zły duch wtedy najbardziej się piekli gdy obnażone w świetle Prawdy jest jego kłamstwo, kiedy nie może dalej niezauważony manipulować ludźmi.

Dlatego w imię solidarności z Biskupami zatroskanymi o los naszych rodzin i dzieci przeciwstawiajmy się aktywnie wszelkiemu złu i propagandzie anty kościelnej i anty ludzkiej, przede wszystkim modląc się w tych intencjach. Niech nasza rodzicielska modlitwa wspomaga wszystkich tych którzy anonimowo lub publicznie działają na rzecz rodziny, na rzecz dobra rodziców i dzieci, na rzecz życia. Módlmy się również o nawrócenie tych którzy błądząc propagują te destrukcyjne i kłamliwe ideologie i działania. To właśnie jest przedmiotem naszej modlitwy w różańcu rodziców od dawna, ale obecnie gdy uświadamiamy sobie narastanie zagrożenia niech będzie to przedmiotem naszej szczególnej modlitewnej troski!