Aktualności

Dziedzictwo świętości Barnarda z Clairvaux wspominamy 20 sierpnia!

ir
20 sierpnia 2014

Św. Bernard, który urodził się w rycerskim rodzie francuskim w 1090 r. wskazuje nam na możliwy w każdych warunkach wybór drogi świętości.

Potrzebna jest tylko współpraca z łaską Bożą i radykalna decyzja o wyborze i pozostaniu na tej drodze. Św. Bernard mimo posiadanych dóbr materialnych i wysokiego urodzenia nie wahał się w wieku 22 lat wstąpić do surowego opactwa cystersów w Citeaux. I tą decyzją pociągnął za sobą kilkudziesięciu swoich towarzyszy.

Dzięki jego pracy i współpracy z Bożą Łaską, dzięki radykalnemu przyjęciu reguły Św. Benedykta nastąpił wielki rozkwit zakonu cysterskiego przynoszącego ówczesnej Europie Boga i rozwój cywilizacyjny i cześć dla Maryi Panny. Jako swoją regułę przyjęli cystersi iż ich kościoły mają za patronkę Najświętszą Maryję Pannę, a do dziś znana, pamiętana i aktualna pozostaje modlitwa św. Bernarda

>>Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik

płaczący staję. O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. <<

Ta modlitwa i świadectwo świętości Barnarda z Clairvaux, niechaj nas inspirują do zaufania wstawiennictwu Maryi w Różańcu Rodziców.

Do zaangażowania w modlitwie i jej propagowania jako pomocy niezawodnej w naszym rodzicielstwie.