Aktualności

Duch Święty przychodzi nam z pomocą!, On nas pociesza, umacnia i doprowadzi do Prawdy!

ir
4 czerwca 2017

Wiele wspólnot Kościoła czuwało w nocy przed Świętem Zesłania Ducha Świętego na uwielbieniu i modlitwie. My w Gdańsku od lat też mamy tradycję że w kościołach stacyjnych modlą się wspólnoty, czuwają i wielbią Boga, aby spotkać się na mszy świętej o północy w Gdańskiej Bazylice Mariackiej.

W tym roku msza święta celebrowana była przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego (niegdyś opiekuna RR), który wśród wielu rzeczy wymienił jako wielki i ważny atrybut Kościoła Nadzieję. Nadzieję, wypływającą ze Zmartwychwstania, trwającą w Kościele i dar którym mamy się dzielić z innymi. W naszej wspólnocie modlitwy za dzieci, za nasze rodziny i za nas jako rodziców chcemy trwać i rozwijać się w tej Nadziei, bo z nami jak z apostołami w Wieczerniku jest Maryja. Bo Ona daje nam Jezusa, bo Ona jest Panną Wierną!

Niech Duch Święty prowadzi nas w naszych powołaniach, do bycia ojcem lub matką, w naszej modlitwie i w naszej aktywności na rzecz szerzenia modlitwy rodziców w intencjach dzieci. Przyjdź Duchu Święty do każdej róży, do animatorów i rodziców, do dzieci i do całych rodzin. Przemieniaj każdą niedobrą sytuację i umacniaj swoją mocą wszystko to co dobrego ustanawiasz w naszych sercach i w naszym życiu! Przyjdź!

Świadectwo w Kaliszu, o różańcu rodziców od 31 minuty transmisję poprzez telewizję TRWAM / .

TWÓRZMY RÓŻE RODZICÓW jako prezent dla naszych dzieci!