Aktualności

Drugi piątek Wielkiego Postu – moja Droga Krzyżowa – moje rekolekcje!

ir
23 lutego 2024

Rekolekcje są zawsze czasem zatrzymania – Droga Krzyżowa, pomimo naszego kroczenia za Jezusem  - tez jest czasem refleksji i zatrzymania, po to aby zwrócić się ku Bogu! Na rekolekcjach Marana Tha II stopnia pragniemy przechodzić kolejne etapy rozwoju życia duchowego, jak stacje Drogi Krzyżowej! Potrzebuję serca czystego, potrzebuję świadomości grzechu aby nie wracać do niego, ale wyznaczyć drogę do celu  - do Zbawienia. Ta Droga - to droga do doskonałości poprzez oczyszczenie na poszczególnych Stacjach. To już ode mnie zależy jak skorzystam z tego, że Jezus przeszedł przede mną, że z Jego Ofiary płynie łaska dla mnie. Ja sam mam dążyć do doskonałości, do przybliżenia ku ideałowi Chrystusa!


Ofiaruję Tobie Ojcze Niebieski naszą modlitwę  za dzieci w mojej Drodze Krzyżowej, łącząc ją  z ofiarą Jezusa Chrystusa, za którym chcemy podążać w Jego Drodze Krzyżowej. Pragniemy ofiarować nasze modlitwy i cierpienia jako zadośćuczynienie za nasze grzechy i grzechy osób nam bliskich, a także tych,  za których obiecaliśmy się modlić oraz tych  za których ponosimy jakąkolwiek odpowiedzialność. Ofiarujemy ją  szczególnie za nasze dzieci objęte modlitwą w różach rodziców i za nas samych,  abyśmy zrealizowali w pełni nasze rodzicielskie powołanie.


Boże Ojcze, przeciw Tobie zawiniłem i tylko ofiara cierpienia i życia Twojego Syna pozwala mi powrócić do Ciebie. Tu, na tej drodze Krzyżowej chcę poznać, że tylko przez Krzyż i cierpienie można powrócić do jedności z Tobą Ojcze. Pragnę się modlić modlitwą przebłagania za grzechy przeciw miłości ojcowskiej i macierzyńskiej, za wszelkie zaniedbania i zaniechania, prosić o uzdrowienie zranień u naszych dzieci spowodowanych brakiem miłości  ojcowskiej i macierzyńskiej. Proszę przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej Dziewicy Maryi, Najświętszej Matki Twojego Syna oraz Jej Przeczystego Oblubieńca Św. Józefa, Matki Bolesnej.


Ojcze, Ty stworzyłeś nas z Miłości i do Miłości. Daj nam serce czułe i zdolne do przyjmowania Miłości, po to,  abyśmy mogli się nią dzielić z tymi, których nam dałeś.


KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, JEZUS CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI