Aktualności

Dar osób Konsekrowanych dla Kościoła i świata!

ir
2 lutego 2021

W dniu święta Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego – kiedy widzimy Maryję z Józefem, ofiarujących Jezusa w Świątyni chcemy dostrzegać i doceniać dar osób konsekrowanych w Kościele. Siostry zakonne, Ojcowie i bracia zakonni pełniący posługę cicho i wytrwale, oddali swoje życie  Bogu w służbie dla Kościoła i dla człowieka.


To wielkie dary, których najczęściej nie zauważamy – a pierwszy z nich to dar modlitwy. Dar miłosierdzia ofiarujący swoją modlitwę za wszystkich w Kościele – a szczególnie o nawrócenie grzeszników. Potrzebujemy wielkodusznych serc, które idą z głosem powołania i służą w tysiącach miejsc: w hospicjach, w szkołach, w szpitalach, w wydawnictwach katolickich, w prowadzeniu wielu dzieł i domów rekolekcyjnych, w sanktuariach, w adopcji serca, czy też  na misjach w tysiącach miejsc w świecie! Potrzebujemy jako Kościół i jako osoby świeckie tego światła wiary, nadziei i miłości jakie wypływa z modlitwy zakonów kontemplacyjnych. Oprócz zakonów i zgromadzeń habitowych mamy wiele osób poświęconych Bogu bez widocznego znaku przynależności – siostry bezhabitowe, konsekrowane wdowy i dziewice i wiele innych.


To skarby Kościoła za które winniśmy wdzięczność Bogu i winniśmy im modlitwę oraz wsparcie materialne, konkretną pomoc udzielaną chętnie w ich posłudze. Warto zaangażować się w stałe wspieranie jakiegoś dzieła , np. stały datek dla zakonu czy zgromadzenia, datek na dziełom danego zgromadzenia.   Oni dali swoje całe życie, my dzielimy się zaledwie okruchem dóbr materialnych otrzymanych przecież od Boga. Warto dar serca opatrzyć jeszcze modlitwą za osoby konsekrowane – założyć margaretkę  za brata zakonnego, siostrę zakonną czy też za ojca zakonnego. Warto np. jako róża wziąć pod opiekę takie osoby lub dzieła osób konsekrowanych.


To właśnie cudowna wymiana darów  w Kościele – tego czym zostaliśmy wszyscy obdarowani – tym  we wspólnocie Kościoła możemy służyć.


Dzisiejszy czas i świat nie lubi świętości, dzisiejsza cywilizacja i kultura promuje samolubstwo, egoizm i wręcz hedonizm – dlatego tak ważne i potrzebne jest światło  - świadectwo życia osób konsekrowanych – poświęcających się bezinteresownie dla innych. Niech naszą odpowiedzią będzie wspólność duchowa z osobami konsekrowanym – zwłaszcza z naszego najbliższego otoczenia.


Niech gromnice, święcone tego dnia w naszych Kościołach  - przypominają nam o Zawierzeniu Bogu i o osobach Jemu poświęconych!


Święta Maryjo i Józefie Święty – módlcie się za nami