Aktualności

Cud słońca w Fatimie, Matka Boża naszą opiekunką

ir
13 października 2009

Dziewięćdziesiąt dwa lata temu, rok przed końcem I wojny światowej trojgu małych dzieci objawiła się Maryja, zapowiadając pewne zdarzenia z przyszłości, wskazując na przyczyny tragedii jakimi są grzechy ludzi i odejście od Boga oraz przekazując III tajemnice. W naszych czasach poznaliśmy III tajemnicę o zamachu, męczeństwie i ocaleniu wielkiego papieża Jana Pawła i konieczności nawrócenia świata.

Maryja w Fatimie wskazała na Różaniec święty jako drogę do ocalenia świata. Różaniec jako droga podążania za Chrystusem, kontemplacja Jego osoby i medytacja Dzieła Zbawienia wydobywa nas z grzeszności świata a myśli i dążenia kieruje ku Bogu.

W rocznicę Fatimskiego cudu słońca powierzajmy pod Jej opiekę siebie i nasze rodziny, nasze dzieci. 13 X 1917 roku w samo południe Maryja objawiła swoją chwałę w obecności ok. 70 tys. przybyłych osób. Od samego rana padał deszcz i wszystko było przemoczone, nagle o godz.12. tarcza słoneczna zaczęła wirować i oderwała się od nieba, zaczęła po niebie jakby tańczyć w końcu spadając na ziemię – oczywiście nikomu nic się nie stało, a samo słońce powróciło na swoje miejsce. W mgnieniu oka wszystko wyschło, wiele osób widząc oczywisty cud nawróciło się, zwłaszcza sceptycy którzy przyjechali wyszydzić objawienia. Kilka lat później upadł masoński, ateistyczny rząd Portugalii, bez rozlewu krwi, bez żadnej rewolucji.

Taka właśnie dziecięca wiara jest nam również dziś potrzebna w świecie, w którym zaprzeczono już niemal wszystkim naturalnym prawom człowieka a wiarę próbuje się sprowadzić wyłącznie do obszaru prywatności aby następnie ją zupełnie wyrugować z życia społecznego i osobistego. Niech nasza modlitwa rodziców będzie odpowiedzią na orędzie Matki Bożej Fatimskiej i apele Jana Pawła II.

Szturmujmy wytrwale niebo codziennym różańcem – a cuda będą również naszym udziałem.