Aktualności

Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała!

ir
16 sierpnia 2023

Wspaniałe święto Wniebowzięcia, wiele różnych wydarzeń, pomiędzy nimi 300 rocznica koronacji koronami papieskimi cudownego obrazu MB Kodeńskiej. Prawdziwie Maryja JEST  Królową Polski, w sercach Polaków, w setkach Sanktuariów i w codziennej obecności w naszych modlitwach!


Królowanie Maryi niech będzie nam zawsze nadzieją. Jeszcze Polska nie zginęła! Jeszcze można zobaczyć żywą i prawdziwą wiarę w Polsce, w rodzinach, w miejscach pracy a także w setkach Sanktuariów gdzie ludzie przychodzą i przyjeżdżają  - pomodlić się, prosić i dziękować!


Chcemy Ci Maryjo jako Polacy dziękować za tak wiele łask jakich nam udziela Bóg przez Twoje wstawiennictwo. Nam jak narodowi i nam – każdemu z osobna, jeśli tylko do  Ciebie się zwracamy!


Chcemy dziś Tobie Maryjo powiedzieć że całym sercem Ciebie Kochamy! Jesteś nam taka bliska, jesteś nam i pociechą i pomocą! Jesteś nam Maryjo najukochańszą MAMĄ!


Maryjo obecna w naszych rodzinach i w setkach Sanktuariów  w Polsce, módl się za nami!


Maryjo,  Królowo Polski, módl się za nami!