Aktualności

Chronić rodzinę, osobę, dzieci, młodzież – społeczeństwo i społeczności! Praca na rzecz Polski.

ir
31 stycznia 2011

Dwa wydarzenia jakie w przeciągu dwu miesięcy miały miejsce ostatnio w Gdańsku warte są szczególnego odnotowania.

Gdańskie środowiska zaangażowane w sprawy ochrony przed różnorakimi zagrożeniami duchowymi, przed manipulacją i kłamstwem w życiu społecznym doprowadziły do realizacji dwu ważnych wydarzeń – Konferencji nt. zagrożeń rozwoju osobowości człowieka oraz sympozjum nt. całej prawdy o zagrożeniach wynikających z magii i okultyzmu.

W obu przypadkach głównym organizatorem było gdańskie Centrum Informacji o Sektach i nowych ruchach religijnych (www.cios.gda.pl), zaś wśród wspierających znalazła się również nasza inicjatywa Różańca Rodziców (czynem i modlitwą).

Zarówno sala senatu Uniwersytetu Gdańskiego jak i aula Jana Pawła II przy gdańskiej Kurii w Oliwie dały godną oprawę i wskazały właściwą rangę omawianych zagadnień i poziom merytoryczny wystąpień.

W sobotę 29 stycznia aula Jana Pawła II w Oliwie wypełniła się szczelnie osobami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniach, albo znaleźć poradę w trudnych sprawach życiowych wynikających z uwikłania w magię lub okultyzm – dla siebie lub dla swoich bliskich.

Co niesłychanie ważne i co było podkreślone na początku – nie da się owocnie i efektywnie działać w celu ochrony przed zagrożeniami duchowymi bez modlitwy. Dlatego oba wydarzenia zaczynały się od Mszy świętej i Mszą świętą się kończyły. Obrady prowadzący zaczynali modlitwą i modlitwa obecna była wg. tradycji polskiej w trakcie dnia obrad ( Anioł Pański).

Uczestnicy obrad mieli szczególnie dobrą sposobność nabyć materiały informacyjne, książki, wydawnictwa multimedialne z zakresu omawianej tematyki, a przede wszystkim

wysłuchać rzetelnie udokumentowanych wykładów. Co bardzo ważne były one zobrazowane również świadectwami konkretnych osób o uzależnieniach i destrukcyjnym wpływie magii i okultyzmu oraz drogach i metodach wyjścia z najtrudniejszych sytuacji.

W relacji koniecznie należy przywołać kilka ważnych osób i omawianych zagadnień. Są to: wykład O. Aleksandra Posackiego SJ o zagrożeniach demonicznych, Wykłady Ks. prof. Andrzeja Kowalczyka o zagrożeniach okultystycznych zilustrowane świadectwami z praktyki jego posługi jako egzorcysty. Ważną prezentację – szczególnie dla młodzieży przedstawił operator filmowy Leszek Dokowicz, w oparciu o świadectwo własnego życia. Bardzo cennym wykład dla rodziców nastolatków oraz dla nauczycieli j. polskiego przedstawiła literatka – autorka powieści anty magicznych p. Małgorzata Nawrocka. Jej wykład demaskuje w bardzo konkretny sposób perfidię i zagrożenia jakie niesie ze sobą lektura książek z cyklu Harego Potera, a powieści antymagiczne są literackim komentarzem do tego wykładu. Należy dodać że właśnie p. Nawrocka jest inicjatorką sesji „Magia – całą prawda” i ona prowadzi takie sympozja w całej Polsce. Warto z nich skorzystać.

Na Mszy świętej kończącej sympozjum w dniu 29 stycznia 2011 roku mieliśmy możliwość uroczystego zawierzenia siebie, i wszystkich swoich spraw Sercu Jezusowemu przez Niepokalane Serce Maryi. Takie zawierzenie dokonane uroczyście w Katedrze Oliwskiej przez dyrektora CIOS Ks. Grzegorza Daroszewskiego objęło również miasto Gdańsk - co szczególnie ważne wobec znanych i licznych zagrożeń oraz działań ruchów i struktur okultystycznych wobec naszego miasta i regionu.

Ufamy, że przez Niepokalane Serce Maryi duchowe siły Gdańszczan zostaną umocnione, a Gdańsk uwolniony od licznych działań okultystycznych i różnego rodzaju instytucji magicznych.

Kolejne sympozjum w Trójmieście prawdopodobnie odbędzie się w maju, a w innych miejscach Polski – sukcesywnie.