Aktualności

Brońmy sumień polskich dzieci i młodzieży, dziś w Gdańsku, jutro w twojej miejscowości! Antoni Szymański, senator z Pomorza, interweniuje!

ir
29 stycznia 2018

Antoni Szymański, senator z Pomorza, interweniuje w sprawie kontrowersyjnego programu edukacji seksualnej w Gdańsku.  Senator wysłał pismo do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, w którym krytycznie odnosi się do założeń broszury promującej program edukacji seksualnej w Gdańsku pt. "Zdovve Love".


Zdaniem Senatora A. Szymańskiego materiał zawarty w broszurze ma charakter wybiórczy i nie realizuje podstaw programowych założonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" dla IV etapu edukacyjnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej (...) w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012, poz. 977).


"Autorzy ulotki nie korzystają z rzetelnej wiedzy, bazują natomiast na wybiórczo potraktowanych treściach z zakresu seksuologii zaprezentowanych jako »ciekawostki«. Ulotka jest tendencyjna i słaba pod względem merytorycznym. Jako narzędzie edukacji młodzieży i dzieci może być szkodliwa, promując ryzykowne zachowania seksualne. " - podkreśla  senator A. Szymański.


"Zagadnienia zaprezentowane w tej ulotce mają charakter daleki od holistycznego ujęcia ludzkiej seksualności i nie posiadają aspektów wychowawczych. Odpowiedzialność za własne czyny sprowadzają do użycia środków antykoncepcyjnych które, jak przyznają sami autorzy, nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Brakuje rzetelnych informacji o konsekwencjach tych chorób, które mogą prowadzić do niepłodności, chorób nowotworowych (w przypadku wirusa HPV) a nawet śmierci (w przypadku wirusa/choroby HIV/AIDS). Autorzy ograniczyli się jedynie do krótkiej prezentacji objawów chorób przenoszonych drogą płciową" – wskazuje senator Szymański.


Zaniepokojenie senatora A. Szymańskiego budzi także promowanie w ulotce swobodnych zachowań seksualnych i wyrywanie ich z trwałej relacji, co może prowadzić do wczesnej inicjacji seksualnej młodych ludzi. Grozi to zwiększeniem liczby przypadków wykorzystywania seksualnego czy też chorób. Wielokrotnie o tych zagrożeniach debatowaliśmy w trakcie Konferencji na UG wsłuchując się w bardzo merytoryczne treści wykładów np. o skutkach wczesnej seksualizacji dziewczynek i chłopców.


Widzimy, na przykładzie Gdańska, jak ważne są nasze lokalne działania, działania naszych lokalnych władz i jak bardzo podstępne mogą być zagrożenia. Dlatego prosimy wszystkich rodziców z całej Polski o modlitwę za Gdańsk, o ochronę gdańskich dzieci przed nierozważnymi poczynaniami nieodpowiedzialnych dorosłych. Jutro to co jest dziś testowane w Gdańsku, może się przenosić na inne lokalne władze i miejscowości.