Aktualności

Bóg się rodzi, Moc truchleje! Pan Niebiosów przychodzi do każdego człowieka!

ir
24 grudnia 2020

Jezus rodzi się w niezwykłej skromności i pokoju, w ubóstwie i prostocie, a przynosi z sobą tak wiele. W tych czasach trudnych i zwulgaryzowanych pomieszania dobra i zła Jezus przynosi nam Światło i Życie! Niech serca nasz otwierają się na tą Miłość, na tą Prawdę i na Życie, któremu narodziny Jezusa nadają prawdziwy sens.


Jesteśmy razem w duchowej przestrzeni polskości, choć chcą nas poróżnić, napuścić jednych na drugich, wzbudzać niepokój, strach i nienawiść. Jesteśmy razem, czegóż chcieć jeszcze – dzisiaj przychodzi Zbawiciel!


Pamiętajmy o sobie nawzajem. Pamiętajmy o tych co są z daleka, co są w szpitalach lub na służbie. Pamiętajmy o tych którzy wyjechali . pamiętajmy wreszcie o nieszczęsnych więźniach, w smutku przeżywających ten najpiękniejszy czas roku.


Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, o tych którzy odeszli w tym roku i o tych których już dawno z nami nie ma. I w imię tej pamięci świętujmy według naszej Polskiej tradycji. Z Kolendą, z modlitwą, z Pismem świętym i tradycyjnym opłatkiem.


Niech nadzieja jaka rodzi się w Betlejem wraz z narodzeniem Jezusa pozwoli nam spokojnie przeżywać każdy dzień jaki Bóg nam daje.


To są życzenia dla całego Różańca Rodziców, dla każdej mamy i każdego taty, dla wszystkich dzieci objętych ta modlitwą! Chwała Bogu na wysokościach , a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!