Aktualności

Bóg się rodzi, moc truchleje!

ir
25 grudnia 2019

Każde pokolenie ma do zapisania w historii swoje karty. i po nas powinny pozostać tak piękne chymny Chwały Bożej jak tak kolenda napisana w XIXwieku. Niech blask tej Nocy Betlejemskiej, gdy rodzi się Jezus, oświetla twórców kultury i sztuki, aby jej pieknem jaśniała polska kultura. Aby tradycje tak pięknie kultywowane i noszone w sercu przez Polaków przetwarzały czasy nam współczesne. Abyśmy żyć umieli niepospolicie w czasach zwyczajnych. 


Jezu, Maryjo, Józefie Święty, dziękujemy za waszą rodzinę i prosimy o łask dla naszych rodzin, poszarpanych czasem, z naszymi niedostatkami i kłopotami. Niech narodzą się nowe, piekne talenty, niech polska nauka, kultura, sztuka,  literatura i całe nasze życie społeczne szukają drogi do stajenki w polskich sercach abyśmy jako Polacy umieli pokazywać Bożą Miłość całemu światu! 


Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosaław Ojczyznę Miłą!


Maryjo z Gietrzwałdu, z Lichenia, z Oliwy, z Rokitna i z Kodnia, Królowo Polski z Częstochowy, Matko Niepokalana - módl się za nami!