Aktualności

Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach

ir
29 grudnia 2014

Na Niedzielę Świętej Rodziny – ostatnią niedzielę roku otrzymaliśmy od Konferencji Episkopatu Polski list do rodzin i o rodzinach. List który podsumowuje bliską przeszłość i wskazuje zadania na przyszłość.

To właśnie rodzina jest miejscem gdzie kształtuje się człowiek z pełnią jego człowieczeństwa. Między innymi to właśnie wskazano na Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w październiku.

Proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin – dla pełni człowieczeństwa i dla głoszenia Ewangelii w rodzinie i o rodzinie.

III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważa z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież, osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili w dokumentach soborowych Ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga i trzeba powrócić do obecności Boga w życiu rodzinnym.

Czyż różaniec rodziców nie jest właśnie taką inicjatywą, namacalną i realizowaną przez samych rodziców. Dzieje się to z pomocą duchową i formacyjną kapłanów, ale to sami rodzice chcą się modlić za swoje dzieci i organizują się w tej modlitwie. Przy tym czynimy tak w pełnej łączności z Kościołem!

W liście KEP biskupi polscy przypominają. że każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. >>Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności << przypomina często papież Franciszek.

Jeszcze przed zakończeniem starego roku docierają do nas sygnały o kolejnych zorganizowanych działaniach zagrażających dzieciom i młodzieży.

Są to np. projekty zmian w działaniu MEN mogące ograniczyć uprawnienia rodziców w tak ważnej sprawie, jaką jest wychowanie dzieci i obrona ich przed szkodliwymi ideologiami.

Wskazują na to opracowania i analizy, niestety ignorowane (jak większość sensownych wypowiedzi) przez MEN.

Dlatego poniżej zachęcamy do zaprotestowania przeciw kolejnemu ograniczeniu roli rodziców w procesie wychowania.

Petycja kierowana do sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania

Trwając w oktawie Bożego Narodzenia, radując się z przyjścia Pana Jezusa, z Jego obecności w naszych domach i rodzinach zawierzajmy Mu to wszystko co leży nam na sercu, nasze wszelkie troski i pragnienia przez wstawiennictwo Maryi i Józefa – przez świętych rodziców, którzy są nam najlepszymi patronami!