Aktualności

Miłość Boga, Kościoła, człowieka, miłość Ojczyzny - Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński

ir
10 września 2021

Miłość Boga, Kościoła, człowieka, miłość Ojczyzny  - te wartości wniósł w  życie narodu, Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński.  W rocznicę Victorii wiedeńskiej, daty gdy Bóg za wstawiennictwem Maryi ocalił rękami polskich rycerzy Europę przed turecką nawałą mamy wielką okazję do wdzięczności Bogu za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia – Stefana kardynała Wyszyńskiego.


 


Takie wielkie postaci życia narodowego rodzą się raz na kilkaset lat, ale jeśli zaistnieją w historii Narodu, to tworzą jego kręgosłup, to nadają mu charakter na wieki. Takim był św. Jan Paweł II, takim był kardynał Wyszyński, takimi byli polscy wieszcze. Wielkość Narodu tworzyli Jan Kochanowski i Mikołaj Kopernik, król Jagiełło i królowa Jadwiga, królowie Kazimierz Wielki i Jan III Sobieski. Wielcy pisarze i poeci, naukowcy i działacze społeczni i polityczni z okresu zaborów i odzyskania niepodległości. Na wielkość Polski pracowali liczni  wielcy, polscy święci i błogosławieni, których poczet rozpoczyna św. Stanisław, ale końca nie oznaczamy.


Wśród nich Stefan Kardynał Wyszyński zajmuje szczególne miejsce, bo w niezwykle trudnych czasach i warunkach nie dość że obronił naród i Kościół przed rozbiciem to jeszcze podniósł nas na kolejne stopnie w drodze rozwoju kultury i cywilizacji chrześcijańskiej. To on ponowił śluby Narodu, oddając nas pod opiekę Maryi jako naszej Matki i Królowej. On potrafił zjednoczyć naród w myśleniu i działaniu dla odnajdowania naszych tysiącletnich chrześcijańskich korzeni.


Niech dziedzictwo błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego przynosi nam w tych trudnych czasach obfite owoce wiary i nawrócenia w polskim Narodzie! Niech wnosi do życia kulturalnego światło dobra i piękna usuwając postmodernistyczne karykatury pseudo wartości. Jego słowa  - czas to miłość najlepiej i najprościej to obrazują!


Błogosławiony Stefanie módl się za nami, twojej opiece powierzamy siebie i nasze rodziny, kapłanów i nowe powołania, Ojczyznę i wszystko co o niej stanowi. Twemu wstawiennictwu powierzamy losy Kościoła świętego w Polsce i na całym świecie.


Módl się za nami!