Aktualności

BENEDYKT XVI w Polsce - historyczna pielgrzymka!

ir
1 czerwca 2006

Przeżyliśmy historyczne chwile – Polska w całej swej istocie, z władzami świeckimi i duchownymi, ze wszystkimi stanami i zawodami, z rodzinami poczynając od najmłodszych do najstarszych stanęła przed majestatem Boga. Niczym Naród wybrany zawarła przymierze z Najwyższym, potwierdziła swą miłość i przywiązanie do Boga – i otrzymała zadania, trwać, umacniać się i dawać świadectwo Bożej Miłości.

Możemy być pewni iż to co się wydarzyło w ciągu tych czterech dni pobytu Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce nastąpił kolejny przełom w dziejach świata. Już za kilka lat niezauważalnie zacznie się naprawa tego co w cywilizacji było w ostatnich czasach nagminnie i totalnie niszczone i psute. Alegorycznie możemy w postaciach dwu papieży Jana Pawła i Benedykta dostrzec tych dwu mężów w białych szatach ze sceny Wniebowstąpienia Pana Jezusa. To oni obaj zadają nam pytanie - dlaczego stoimy – czyż nie zostaliśmy posłani aby iść i dawać świadectwo prawdzie?

Dlaczego wpatrujemy się w niebo – szukając Jezusa czy też może czego innego?

I oni obydwaj na swój sposób udzielają nam odpowiedzi.

I ten biblijny znak przymierza człowieka z Bogiem rozciągnięty nad niebem Brzezinki właśnie w chwili gdy Benedykt XVI modlił się za dusze pomordowanych w bestialski sposób.

Dwa światy – kto chciał i miał otwarte oczy dostrzegł wielkie historyczne wymiary nauczania Papieża. Kto nie chciał skupił się na 3-ciorzędnych szczegółach politycznych.

A my trwajmy mocni w wierze!