Aktualności

Alleluja! Jezus Żyje! Zmartwychwstały Chrystus, nasz Pan przynosi w darze Zbawienie!

ir
16 kwietnia 2017

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim co nam ofiarował.

Niech będzie uwielbiony przez każdą duszę, i niech każdy wie z niezbitą pewnością - Jezus Chrystus ukrzyżowany i zabity na Krzyżu - Zmartwychwstał przynosząc nam Życie!

Alleluja! Alleluja! Alleluja!

Dzień trzeci nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia: Dusze pobożne i wierne

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,

Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,

Na wszystkich patrzysz okiem litości,

I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1214-1215)

Koronka do Miłosierdzia Bożego