Aktualności

Jezus daje nam Zbawienie! Jezus daje Pokój nam! Życzenia Błogosławionego czasu Zmartwychwstania Pańskiego dla naszych rodzin! Alleluja!

ir
18 kwietnia 2022

Alleluja! Jezus Zmartwychwstał, to dokonało się 2000 lat temu i niech promieniuje na nas w każdym dniu naszego życia. Abyśmy mieli życie i to w obfitości. Próżne byłyby starania o Pokój, gdybyśmy nie modlili się do Boga o zmiłowanie


Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia nas i nasze dzieci swoim pokojem i swoją mocą! Niech niesie nadzieję dla nas i całego świata! JEZUS ŻYJE! Alleluja!


Dziś Poniedziałek Wielkanocny - w Katedrze Oliwskiej modlimy sie za cały Różaniec Rodziców - niech radość Zmartwychwstania zagości  w naszych sercach!