Aktualności

Jezus zwyciężył śmierć! Alleluja Jezus Żyje

ir
4 kwietnia 2021

Wielki Tydzień wprowadził nas w tajemnice Paschy – przejścia ze śmierci do życia. Tą drogę wskazuje nam Jezus. Droga Krzyżowa pozornie kończy się na Golgocie. Przez upadki i powstawanie, przez ofiarę bezgranicznej Miłości Jezusa i Jego śmierć przechodzimy do ciszy Grobu Pańskiego, który okazuje się być pusty bo Jezus Zmartwychwstał ! Tak jak powiedział!


Największy atak na Jezusa zrealizowano przez ukrzyżowanie i Jego śmierć. Ale właśnie z tej ofiary każdy człowiek, każdy z nas otrzymał dar przebaczenia i życia!  Zło, które teraz w czasie pandemii szerzy się wszelkimi sposobami, destrukcyjne i antyludzkie ideologie nie są niczym nowym. Świat zawsze będzie chciał nas zagarnąć dla siebie, dla zajmowania się jego sprawami, poświęcania im czasu. Tymczasem my wiemy swoje. My świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa, my kochamy Kościół, który źródła Sakramentów Świętych czerpie z Ofiary Jezusa, z bezgranicznej Bożej Miłości.


 Niech ten czas wieczornej liturgii Wielkiej Soboty i Poranku Zmartwychwstania, przez całą oktawę Wielkanocną, aż po Niedzielę Miłosierdzia  i dalej będzie dla nas czasem szczególnego spotkania z Bogiem. Czasem szczególnego przytulenia się do Bożego Serca. Popatrzmy i rozradujmy się tym wszystkim co od Boga otrzymaliśmy, za każdy dzień i uderzenie serca, za uśmiech dziecka i za zamykające się powieki naszych starszych rodziców, za to czym się radujemy, ale i za chwile trudne – za wszystko dziękujmy Dobremu Bogu. Ten czas Zmartwychwstania ponawia się w każdej liturgii Eucharystycznej – niech będzie dla nas zawsze czasem odnowy naszego życia.